فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گردنه عدم نظارت

یکی از وظایف حاکمیت نظارت بر افراد و صاحبان کلان سهام در فروشگاه های زنجیره ای است. فروشگاه زنجیره ای می تواند ذائقه مصرف کننده را تغییر دهند؛ پس حتی باید بر نحوه فروش کالا و ظاهر فروشگاه هم نظارت وجود داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، زنجیره سنتی توزیع به علت ایجاد واسطه های زیاد بین تولید کننده و مصرف کننده یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور است که موجب تضغیف تولید کننده و پایین آمدن قدرت خرید مصرف کننده می شود. در ایران هزینه فعالیت شبکه های تولید کالا، زیاد است و این هزینه ها به  تولید کننده و مصرف کننده تحمیل می شود.

یکی از مدل های موفق جهانی در کاهش امر واسطه گری و در نتیجه آن بهبود وضعیت تولید، مدل فروشگاه های زنجیره ای است. این فروشگاه ها به دو علت به تولید کمک می کنند:

  1. با کم کردن واسطه ها باعث میشوند تولید کننده بیشترین سود ممکن را کند.
  2. به علت بازار فروش بزرگی که در دست دارند باعث میشوند فروش محصولات تولیدی بیشتر شود.

همچنین کالا را با مناسب ترین قیمت ممکن به دست مصرف کننده می رسانند و این خود یک عامل مهم در رضایت مندی مشتری است.

ساختار کلی این فروشگاه ها، به خودی خود مناسب است، اما دلیل اینکه اصولا فروشگاه های زنجیره ای در کشور ما کمکی به اقتصاد نکرده اند و گاها به چرخه تولید در کشور ما زیان رسانده اند، این است که، در ایران بر نحوه ی مدیریت این فروشگاه ها نظارتی وجود ندارد.

 فروشگاهای زنجیره‌ای به تولید کدام محصولات کمک می کنند؟

قطعا سهام داران این فروشگاه ها در صورتی که خود تولید کننده باشند بیشتر شبکه توزیعشان را برای کالای خود اختصاص می دهند و اگر تولید کننده نباشند سعی بر فروش کالای کشور خود دارند. پس باید بر نحوه ی تقسیم سهام این دسته از فروشگاه ها توجه کرد. اتفاقی که در این چند سال برای کشور ما رخ داده این است که سهام داران فروشگاه های زنجیره ای شرکت های بزرگ خارجی هستند؛ اتفاقی که می افتد این است که این سهام دارن که سهم کلانی از یک فروشگاه را دارند کالای مربوط به شرکت خود یا کشور خود را وارد بازار فروش ایران میکنند. پس نه تنها تولید پیشرفت نمی کند ، بلکه ذائقه مصرف کننده نیز به سمت مصرف کالای خارجی سوق پیدا می کند.

پس یکی از وظایف حاکمیت نظارت بر افراد و صاحبان کلان سهام در این فروشگاه ها است. در این زمینه باید گفت که این فروشگاه ها نباید به طور کامل مربوط به اشخاص حقیقی باشند؛ در واقع اگر سهامدار این فروشگاه ها یک شرکت یا فرد حقیقی باشد، هم باعث انحصار می شود و هم اینکه سرمایه سهامدارن فروشگاه ها بیشتر و بیشتر شده و مردم فقیر و فقیرتر می شوند. در این زمینه پیشنهاد می شود که مردم سهامدار اصلی این فروشگاه ها شوند.

فروشگاه زنجیره ای می تواند ذائقه مصرف کننده را تغییر دهند؛ پس حتی باید بر نحوه فروش کالا و ظاهر فروشگاه هم نظارت وجود داشته باشد. در حال حاضر ظاهر فروشگاه ها بسیار لوکس و تجملاتی است. بنابراین بر اینگونه موارد نیز باید به صورت دقیق نظارت شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: