۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۶

تأمین اجتماعی چه بر سر تولید آورده؟/اینفوموشن

حق بیمه قرارداد که قرار بود برای بیمه شدن کارگران دریافت شود، نه تنها باعث به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران شده، بلکه به عاملی برای بیمه نشدن کارگران تبدیل شده است.

به گزارش عیارآنلاین، حق بیمه قرارداد که طبق قانون باید برای تامین ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگران دریافت شود، اکنون به ابزاری درآمدزایی سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به بهانه دریافت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، درصدی از قرارداد را از کارفرما دریافت کرده و به ازای آن هیچ خدمتی به کارگران ارائه نمی‌کند. به بیان دیگر در حال حاضر دریافت حق بیمه قرارداد به مالیات ستانی سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران تبدیل شده است. این اقدام سازمان تامین اجتماعی بار مالی سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده و با افزایش هزینه تولید و به خطر افتادن حیات کسب و کارها، امنیت شغلی کارگران را نیز به خطر می‌اندازد. تولیدکنندگان هم برای فرار از آن مجبور به دور زدن قانون و بیمه نکردن کارگران می شوند. به بیان ساده‌تر، حق بیمه قرارداد که قرار بود برای بیمه شدن کارگران دریافت شود، نه تنها باعث به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران شده، بلکه به عاملی برای بیمه نشدن کارگران تبدیل شده است. به همین منظور پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین با تهیه اطلاع‌نگاشت (اینفوموشن) زیر، این مسئله را به سادگی و به طور کامل در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: