۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۰
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

بورس راهی برای جلب مشارکت مردم در فروش نفت است

رنجبرزاده درباره طرح فروش نفت در بورس گفت: روزنه‌های مختلفی وجود دارد و ما می‌توانیم برای جلوگیری از کاهش فروش نفت از آنها استفاده کنیم. یکی از این موارد بورس است و در مجلس مطرح شد. بورس راهی برای جلب مشارکت مردم در فروش نفت است. این روش راهکاری جدی برای فروش نفت شناخته می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، بازگشت تحریم های نفتی و بانکی و خطر افت شدید درآمدهای کشور، مسئولین را به فکر راهکارهای دیگری برای تنوع بخشی به روش های فروش نفت افتادند. در ماه گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحریم های نفتی پیش رو، از فروش نفت صادراتی به بخش خصوصی در بورس به عنوان راهکاری برای مقابله با تحریم ها یاد کرد. در همین راستا پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین در گفتگویی با اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس، نظر وی را در این باره جویا شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که کاهش فروش نفت ایران به صورت پروژه ای توسط آمریکایی ها دنبال می شود گفت: برای فروش نفت راهکارهای متعدد و متفاوتی وجود دارد. بحث کاهش فروش نفت ایران با نگاهی آمریکایی دنبال می شود. روزنه های مختلفی وجود دارد و ما می توانیم برای جلوگیری از کاهش فروش نفت از آنها استفاده کنیم. یکی از این موارد بحث بورس است و در مجلس مطرح شد. بورس راهی برای جلب مشارکت مردم در بحث فروش نفت است. این روش راهکاری جدی برای فروش نفت و اموری در این راستا شناخته می شود.
این نماینده مجلس درباره قابل پیگیری بودن این طرح و کمک مجلس به اجرای آن اینچنین گفت: اگر دولت تصمیمی بر انجام این کار داشته باشد اختیارات لازم را دارد. و نه این مورد بلکه هر حرکتی که منجر به حمایت دولت و تقویت منابع مالی و اعتباری دولت باشد، توسط مجلس حمایت خواهد شد.
اسد آبادی در تایید نقش حمایتگر مجلس اینطور ادامه داد: حمایت های مادی و معنوی مجلس شامل طرح های دولت می شود. اجرا در دست دولت است و مجلس در صورت نیاز به قانون حتما از دولت حمایت خواهد کرد. همچنین بحث تجمیع اراده ملت نیز مطرح است و مجلس می تواند در این امر کمک کننده باشد.
این نماینده به مسیر قانونی همکاری های دولت و مجلس اشاره کرد.

اسدآبادی: مجلس از لوایح دولت استقبال می کند. و اگر دولت به بن بست‌های قانونی برسد مجلس کمک خواهد کرد. از طرف مقام معظم رهبری ستادی شکل گرفته است. این ستاد می تواند بیشتر موانع را برای دولت حل کند. اگر اقدام دولت منجر به عملیاتی طولانی مدت شود، بهتر این است که از مسیر مجلس عبور کند و فقط آن دسته از تصمیمات مقطعی که نیازمند تایید فوری هستند در ستاد بسته شود و باقی موارد به صورت لایحه به مجلس بیاید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: