افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تمامی ندارد/ رشد ۷۳۴۰ میلیارد تومانی در ۳ ماه

سیر صعودی بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعبتاری به بانک مرکزی جریانی است که انگار قابل توقف نیست به طوری که بدهی این بانک‌ها در سه ماهه اول امسال هم ۷۳۴۰ میلیارد تومان رشد داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه سال جاری، حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۱۲.۹ درصد رشد در سه ماهه اول امسال و رشد ۳۴.۷ درصدی در یک سال منتهی به خرداد به ۴۵۹ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان درج شده که سهم دولت ۳۴ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌های و موسسات دولتی ۲۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه ۱۳۹ هزار و ۷۱۰ تومان بوده که البته سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۶۵۷۰ میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی دولتی ۴۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری ۸۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است.

بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در سه ماهه اول امسال ۹.۱ درصد رشد داشته است.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که در بهار امسال ۴.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

حجم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی با رشد ۲۲.۲ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه  به ۱۶۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

عنوان خرداد ۹۷

رشد یک سال منتهی به خرداد ۹۷

رشد سه ماهه اول ۹۷
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۴۵۹،۴۴۰ ۳۴.۷+ ۱۲.۹+
بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۴،۴۴۰ ۴.۸- ۲۸+
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۲۷،۰۱۰ ۱.۶+ ۴.۳+
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۹،۷۱۰ ۳۷.۸+ ۵.۸+
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۴۵۷۰ ۲۳- ۴۵.۷+
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۴۵،۴۹۰ ۱۰.۲- ۳.۶-
بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ۸۷،۶۵۰ ۱۰۷.۸+ ۹.۱+
سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۶۱،۳۵۰ ۲۲.۲+ ۴.۵+
سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی ۵۳،۱۷۰ ۵۳.۸+ ۱۳.۱+

 

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: