۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۲

درآمدهای مالیاتی کشور بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است/۴۵ هزار میلیارد از مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود

تمام درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مالیات بر ارزش افزده و مالیات مستقیم بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که برآورد این بوده که ۴۵ هزار میلیارد تومان از این رقم از مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. آنچه که از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها تعلق می گیرد ۱۸ هزار میلیارد تومان است و در سال جاری نیز همین حدود به شهرداری ها تعلق می گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، مسعود کرباسیان با اشاره به میزان درآمدهای مالیاتی در سال جاری، گفت: تمام درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مالیات بر ارزش افزده و مالیات مستقیم بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که برآورد این بوده که ۴۵ هزار میلیارد تومان از این رقم از مالیات بر ارزش افزوده تامین شود.

۱۸ هزار میلیارد تومان از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها تعلق می گیرد

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: آنچه که از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها تعلق می گیرد ۱۸ هزار میلیارد تومان است و در سال جاری نیز همین حدود به شهرداری ها تعلق می گیرد.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: