معاون پژوهشی سازمان نظام پزشکی تهران:

الکترونیکی شدن پرونده‌های سلامت بیشتر در حد حرف است

معاون پژوهشی سازمان نظام پزشکی تهران پیرامون پرونده‌های الکترونیک سلامت، گفت: امروزه الکترونیکی شدن پرونده‌های سلامت بیشتر در حد حرف است و باید زیرساخت‌ها، آموزش و از همه مهمتر فرهنگ استفاده از این سیستم در کشور ایجاد شود.

به گزارش عیارآنلاین، علی دباغ معاون پژوهشی سازمان نظام پزشکی تهران اظهار کرد: در تمام دنیا جامعه پزشکی از یک الگو و برنامه خاصی برخوردار هستند و در ایران نیز پزشکان باید از یک الگوی مدیریتی و منطقی برخوردار باشند.

دباغ با اشاره به اینکه بعد از هزار سال هنوز به ابوعلی‌سینا افتخار می‌کنیم، در صورتیکه امروزه نخبگان زیادی در حوزه پزشکی در کشور هستند، افزود: ما به منظور الگوسازی در جامعه پزشکی جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی را در  مجموع ۶ فرایند ببرگزار می کنیم که در آن قرار است حرکت‌های نوین در حوزه پزشکی بررسی و در آینده‌ نزدیک نتایج آن به صورت دستورالعمل به سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

معاون پژوهشی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه در بحث پژوهش اقدامات و ابتکارات نوینی برای اولین بار در کشور در حال انجام است، افزود: امروزه جامعه پزشکی نیازمند مدیریت علمی مبتنی بر شواهد است که در شرایط فعلی نظام سلامت همکاران پزشک ما فرصت آزمون و خطا ندارند و باید یک مدل علمی مدیریتی را مطابق با شرایط نیاز کشور پیدا کنند.

برگزاری کلاس خط برای پزکان نشان دهنده ناآگاهی از اصول آموزشی

وی ادامه داد: برگزاری کلاس خط برای جامعه پزشکی نشان‌دهنده ناآگاهی از مبنا و اصول آموزشی است و امروزه باید فرهنگ خوشنویسی در نسخه‌های تجویزی در بین همکاران ما ارتقا پیدا کنند.

دباغ در خصوص نسخه‌های الکترونیکی گفت: امروز در تمام دنیا نسخه‌ها به صورت الکترونیکی است و نظام سلامت کشورمان باید به این سمت و سو حرکت کند.

معاون پژوهشی سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: امروزه الکترونیکی شدن پرونده‌های سلامت بیشتر در حد حرف است و باید زیرساخت‌ها، آموزش و از همه مهمتر فرهنگ استفاده از این سیستم در کشور ایجاد شود.

وی گفت: اقدامات آموزشی برای ارتقای سطح علمی جامعه پزشکان جزو وظایف سازمان نظام پزشکی تعریف شده است که مقوله پژوهش به عنوان یکی از موضوعات مهم در این زمینه است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: