تهاتر بدهی با ریل؛ روشی برای تامین مالی قراردادهای آتی راه‌آهن

حجم زیادی از مواد معدنی مورد نیاز ذوب‌آهن هرساله با استفاده از شبکه ریلی حمل‌می‌شود که به‌صورت غیرمستقیم هرساله بدهی قابل‌توجهی به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به وجود می‌آورد. حجم این بدهی به صورتی است که در صورت توافق دو طرف برای تهاتر بدهی با ریل می‌تواند بخش زیادی از نیاز راه‌آهن به ریل را پوشش دهد.

به گزارش عیارآنلاین، پس از سال‌ها بحث و تلاش‌های پراکنده، اواخر خرداد سال جاری اولین محموله ریل تولید داخل که توانسته بود استانداردهای لازم را اخذ کند تحویل شرکت راه‌آهن شد. ازجمله مسائلی که به نظر می‌رسد در تأخیرهای اخیر و تعلل‌های وزارت راه و شهرسازی در عقد قراردادهای آتی با حجم بیشتر و برای تولید ریل از نوع UIC60 به امضا رسد، مسئله تأمین مالی قراردادهای آتی خواهد بود. در این زمینه فرصت‌هایی مانند تهاتر با بدهی‌های شرکت ذوب‌آهن به راه‌آهن وجود دارد که در صورت استفاده می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیاز سالانه را مرتفع کند.

بدهی سالانه شرکت ذوب‌آهن اصفهان به شرکت راه‌آهن چه میزان است؟

شرکت ذوب‌آهن اصفهان سالانه بین ۲.۸ تا ۳ میلیون تن تولید فولاد و محصولات فولادی دارد. این میزان تولید نیاز به ۲.۷ تا ۳ برابر آن مواد معدنی دارد. یعنی حداقل ۷.۵ میلیون تن مواد معدنی که به گفته معاون بازاریابی و فروش ذوب‌آهن ۸۰ تا ۹۰ درصد آن توسط حمل‌ونقل ریلی جابجا می‌شود.

متوسط سیر بار در حمل‌ونقل ریلی کشور نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر است. درآمد شرکت راه‌آهن از حمل بار معدنی نیز در حال حاضر ۵۰۱ ریال به ازای هر تن کیلومتر است که خود شامل دو بخش می‌شود: ۲۰۵ ریال سهم شبکه و ۲۹۶ ریال سهم لکوموتیو. ازآنجاکه حدود ۷۰ درصد لکوموتیوهای موجود در مالکیت شرکت راه‌آهن قرار دارد می‌توان به‌صورت میانگین ۲۰۷ ریال حق لکوموتیو تصور کرد (۲۰۷ریال = ۲۹۶ریال*۷۰%) که در این صورت مجموعاً حدود ۴۱ تومان درآمد راه‌آهن از حمل مواد معدنی به ازای هر تن کیلومتر خواهد بود.

با این حساب ذوب‌آهن مشتری سالانه ۵.۲۵ میلیارد تن کیلومتر خدمات ریلی است (۵.۲۵ میلیارد تن کیلومتر =  ۷.۵ میلیون تن *۷۰۰ کیلومتر) که در این صورت درآمد شرکت راه‌آهن از محل خدمات ریلی به ذوب‌آهن به حدود ۲۱۵ میلیارد تومان در سال خواهد رسید (۲۱۵ میلیارد تومان =  ۵.۲۵ میلیارد*۴۱ تومان)

با این شیوه سالانه چه میزان ریل قابل معامله خواهد بود؟

در حال حاضر میلگرد و تیرآهن ذوب‌آهن در بازار به قیمت حدوداً ۳۵۰۰ تومان به دست مشتری می‌رسد. به توجه به اینکه قیمت جهانی ریل نسبت به میلگرد و تیرآهن حدود ۵۰ درصد بیشتر است، می‌توان قیمت هر کیلو ۵۰۰۰ تومان برای ریل را معقول دانست. در این صورت طلب سالانه محاسبه‌شده برای راه‌آهن پاسخ گوی تهاتر با بیش از ۵۰ هزار تن ریل است.

نیاز راه‌آهن به ریل در سال چقدر است؟

طی سال‌های اخیر، میانگین استفاده از ریل در همه بخش‌ها یعنی شرکت ساخت، راه‌آهن و متروها به‌صورت میانگین کمتر از ۱۰۰ هزار تن در سال بوده است. از طرف دیگر مصرف ریل در راه‌آهن معمولاً کمتر از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل است و با این حساب می‌توان نیاز راه‌آهن به ریل را نهایتاً در حدود ۴۰ هزار تن در سال تخمین زد که در این صورت شیوه تهاتر با بدهی، می‌تواند الگوی دائم همه یا بخش زیادی از نیاز شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان قرار بگیرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: