عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

سهم سلامت از اعتبارات کلی کشور باید افزایش پیدا کند

عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بخشی از مشکلات حوزه سلامت مربوط به عدم مدیریت صحیح منابع در ادوار گذشته است.

به گزارش عیارآنلاین، منوچهر جمالی سوسفی درخصوص کاهش بسته های طرح تحول سلامت به دلیل کمبود منابع مالی، گفت: بارها به این مسئله تاکید شده که برای حوزه سلامت به معنای واقعی اعتبارات و منابع کافی در نظرگرفته نشده است، البته شاید خطاهایی درخصوص اجرای طرح تحول سلامت با بی توجهی به پزشک خانواده ، سیستم ارجاع، راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک سلامت صورت گرفته باشد؛ اما این مسائل دلیلی بر عدم اختصاص منابع بزرگ برای حوزه سلامت نیست.

نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درمقایسه با کشورهای دیگر اعتبارات درحوزه سلامت بسیار ناچیز است، افزود: این اعتبارات جزیی گاهی سیستم را دچار مشکل کرده و به طور طبیعی نمی توان بسیاری از اقدامات درحوزه سلامت را انجام داد، البته بخشی از مشکلات مربوط به حوزه مدیریت درطی سالیان گذشته و عدم برنامه ریزی های لازم دراجرای قانون  است؛ بنابراین باید قوانین برنامه های توسعه ای را درجهت رفع نواقص اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون نیازمند اعتبارات به میزان کافی است، تصریح کرد: سهم سلامت از اعتبارات کلی کشور باید افزایش پیدا کرده و نمی توان با این منابع همه اقدامات را انجام داد، بنابراین درچنین شرایطی یا میزان بدهی ها افزایش پیدا کرده و یا اینکه باید برای جلوگیری از افزایش بدهی ها بسته های خدماتی را کوچک تر کرد؛ وقتی اعتبارات کافی برای حوزه سلامت درنظرگرفته نمی شود روز به روز میزان بدهی بیمه ها و کمبود بودجه دراین بخش افزایش پیدا می کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، همچنین بر ضرورت هزینه کرد صحیح منابع نیز تاکید کرد و گفت: نباید اجرای طرح تحول را با چنین شرایطی دچار مشکل کرد، مردم از دستاوردهای طرح تحول سلامت رضایتمندی قابل قبولی دارند.

عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید براینکه ارایه تمامی خدمات درمانی با بودجه فعلی به طورحتم مشکلات را در این حوزه افزایش می دهد، گفت: البته وزارت بهداشت برنامه هایی را برای بهتر شدن شرایط در دست دارد، اما اجرای قانون درحل مشکلات و ایجاد زیرساخت های لازم برای اجرای قانون درحوزه پزشک خانواده و سیستم ارجاع بسیار موثر است؛ به طورحتم اعتبارات دربخش بهداشت ودرمان کافی نبوده واگر قرار است خدمات بهتری انجام شود، باید اعتبارات بیشتری را برای جلوگیری از افزایش بدهکاری ها اختصاص داد.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: