معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی:

همپوشانی بیمه‌ای صفر می‌شود

زدا: سازمان تأمین اجتماعی برای موضوع همپوشانی بیمه‌ای، با سازمان بیمه سلامت و صندوق نیروی‌های مسلح تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد و کارگروهی برای این موضوع تشکیل داده است تا بتوان حذف همپوشانی را در آینده‌ای نه‌چندان دور داشته باشیم. با اقداماتی که تاکنون انجام شده است می‌توان گفت که بسیار خوب پیش رفته است و سیستم کنترلی که در شرکت خدمات ماشینی تأمین گزارشی به سازمان داده است نشان می‌دهد که این همپوشانی‌ها به سمت صفر شدن پیش می‌رود.

به گزارش عیارآنلاین، محمدحسن زدا افزود: بر اساس آمارهای موجود تعداد همپوشانی های بیمه ای تاکنون ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است که با اقدامات انجام شده اکنون تعداد همپوشانی ها حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند.
وی اظهار داشت: به دلیل اینکه برخی افراد بیش از یک دفترچه درمانی در ایران داشته اند، تلاش شده تا این همپوشانی ها کاهش چشمگیری پیدا کند.
زدا ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی برای موضوع همپوشانی بیمه ای، با سازمان بیمه سلامت و صندوق نیروی های مسلح تفاهمنامه ای امضا کرد و کارگروهی برای این موضوع تشکیل داده است تا بتوان حذف همپوشانی را در آینده ای نه چندان دور داشته باشیم.
وی تصریح کرد: با اقداماتی که تاکنون انجام شده است می توان گفت که بسیار خوب پیش رفته است و سیستم کنترلی که در شرکت خدمات ماشینی تامین گزارشی به سازمان داده است نشان می دهد که این همپوشانی ها به سمت صفر شدن پیش می رود.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: اکنون حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای همپوشانی بیمه ای هستند اما از نظر این سازمان، یک مورد آن هم زیاد است که امیدواریم با کمک همه صندوق های بیمه گر به سمتی برویم که هر ایرانی فقط یک دفترچه بیمه داشته باشد.
زدا اضافه کرد: اقداماتی انجام می دهیم که هر فرد بتواند از یک دفترچه، خدمات مناسب را از مراکز درمانی و بیمارستانی در سطح کشور دریافت کند.
وی تصریح کرد: برخی موارد حذف همپوشانی نیاز به اصلاح قانون دارد و برخی با آیین نامه و موافقت نامه قابل حل است اما عمده آن را از طریق موافقت نامه و تغییر آیین نامه از بین می بریم.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به عنوان مثال اگر همسر مرد بیمه شده اصلی در تامین اجتماعی باشد و به تبع آن خانمش در تامین اجتماعی دفترچه بیمه ای دارد، اگر خانم، کارمند بیمه شده اصلی نیروهای مسلح باشد، دفترچه تبعی را باطل اعلام می کنیم تا بیمه شده اصلی که حق بیمه کامل به صندوق بیمه نیروهای مسلح پرداخت می کند، بتواند از خدمات این بیمه استفاده کند. چون این فرد بیمه شده اصلی است دیگر تبعی بودن آن معنا ندارد و می تواند از بیمه خودش و از تمام امکانات استفاده کند.
زدا اظهار داشت: کاهش بیش از سه میلیون نفر همپوشانی بیمه نشان می دهد که عزم ما جزم است و به سمتی می رویم تا همپوشانی به صفر برسد و همین که کار شروع شده است در کمتر از چند ماه سه میلیون نفر کاهش پیدا کرده است، نشانه های خوبی برای حذف این همپوشانی هاست.
سازمان تامین اجتماعی با حدود ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، ۱۸ نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد زیر پوشش ارائه می دهد.
این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است و ۳۵۶ بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.
بخش بیمه ای تامین اجتماعی دارای ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.

منبع: ایرنا

برچسب‌ها:

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: