معاون دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت:

سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری سبب کاهش هزینه‌های حوزه سلامت می‌شود

معاون اجرایی بیماری‌های غیر واگیر معاونت بهداشت گفت: مداخله موثر در حوزه بهداشت و پیشگیری سبب کاهش هزینه‌های سلامت می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا مهدوی معاون اجرایی دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت ؛ اظهار کرد: با توجه به محدودیت بودجه‌ای و منابع مالی، اقتصاد سلامت یکی از موضوعات مهم در حوزه بهداشت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اهمیت پیشگیری نسبت به مقوله درمان بیشتر است،‌ افزود: هزینه‌های پیشگیری در بیماری‌های مختلف بسیار کمتر از درمان است و نتایج و آثار مقوله پیشگیری  در طولانی مدت دیده می‌شود.

معاون اجرایی دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت عنوان کرد: برای پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر باید فعالیت‌های بدنی در سطح ایده‌آلی باشد و افراد از یک الگوی غذایی مناسبی استفاده کنند.

مهدوی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری و انجام مداخلات موثر در حوزه پیشگیری سبب کاهش هزینه‌های حوزه سلامت می‌شود، تاکید کرد: نتایج مداخلات موثر در حوزه بهداشت و پیشگیری در دراز مدت پدید می‌آید ولی اثر اقدامات درمانی بیشتر به چشم می‌آید.

وی با اشاره به اینکه همه گروه‌های مختلف در حوزه سلامت باید برنامه واحدی را در راستای حفظ منافع  حوزه‌های بهداشت و درمان اجرایی کنند، ادامه داد: در سال‌های گذشته هزینه آتا‌پاکت‌ها هر لحظه افزایش پیدا می‌کرد ولی با شروع طرح تحول نظام سلامت هزینه آنهاکاهش پیدا کرده است.

معاون اجرایی دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد: در حال حاضر باید هزینه‌های حوزه سلامت و به خصوص بهداشت مدیریت شود تا منابع طرح تحول نظام سلامت حفظ شود و این کار در قالب اقتصاد سلامت امکان پذیر است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: