رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

در سال ۹۶ بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۶۲.۵ درصد و بانک‌های تخصصی دولتی ۴.۵ درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با ۵۷.۷ درصد رشد از ۶۰ هزار میلیارد تومان گذشت.

به گزارش عیارآنلاین، براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌ها، دارایی‌های خارجی بانک‌ مرکزی در پایان سال گذشته به ۴۰۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۵ به میزان ۲۰.۱ درصد افزایش داشته است.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت ۲۶ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی ۲۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. در سال گذشته بدهی دولت ۲.۸ درصد و بدهی شرکت‌های دولتی ۱۴.۳ درصد کاهش یافته است.

سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در سال گذشته ۱۵۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بود که در دوره یک ساله ۲۳.۱ درصد رشد داشته است.

همچنین سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی ۲۵.۹ درصد رشد داشته و به رقم ۱۶۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسید.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اما با ۳۲.۴ درصد رشد به عدد ۱۳۲ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حساب در طول سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۳۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رشد کرده است.

در این میان بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی با ۶۲.۵ درصد کاهش ۴ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان شد. بدهی بانک‌های تخصصی دولتی هم ۴.۵ درصد کاهش یافت و به ۴۷ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسید. بخش عمده بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی خط اعتباری مسکن مهر است.

برخلاف این دو گروه بانکی، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری با افزایش ۱۱۰.۱ درصدی به ۸۰ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است. از این رقم گفته می‌شود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن ناشی از خط اعتباری بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت شده است.

در صورتی که رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان را هم کسر کنیم، باز هم حجم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به ۶۰ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری پس از کسر خط اعتباری برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، در سال گذشته ۲۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان رشد داشته است.

به گزارش فارس، با کاهش نرخ سود سپرده بانکی در سال گذشته تصور می‌شد رشد شدید بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی متوقف شود اما باز با وجود کاهش نرخ‌ها، باز هم بدهی بانک‌های غیردولتی ۵۷.۷ درصد (بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز) رشد کرده است. 

عنوان سال ۹۶ درصد رشد
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۴۰۷،۷۶۰ ۲۰.۱+
بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۶،۶۲۰ ۲.۸-
بدهی شرکت‌های دولت به بانک مرکزی ۲۵،۹۰۰ ۱۴.۳-
*بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۲،۰۳۰ ۳۲.۴+
بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۴،۵۱۰ ۶۲.۵-
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی ۴۷،۲۱۰ ۴.۵-
بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری ۸۰،۳۱۰ ۱۱۰.۱+
بدهی بانک‌های غیردولتی بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز ۶۰،۳۱۰ ۵۷.۷+
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۴۴،۲۷۰ ۱۲.۶+
نقدینگی ۱،۵۲۹،۹۸۰ ۲۲.۱+
سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۵۴،۳۴۰ ۲۳.۱+
سپرده دولت نزد بانک مرکزی ۴۲،۷۳۰ ۳۱.۲+
سپرده شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی ۴،۲۸۰ ۱۰.۳-

 

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: