۱۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۰
مجری طرح خودکفایی گندم:

تأمین کارنده‌های مناسب کشت مستقیم گندم در اراضی دیم اولویت دارد

اسفندیاری پور: توسعه کشت گندم روی پشته و کف کاری برای افزایش عملکرد و ارتقا کیفیت گندم آبی و بهره‌وری آب ضرورت داشته و همچنین تامین کارنده‌های مناسب کشت مستقیم گندم در اراضی دیم اولویت دارد.

به گزارش عیارآنلاین، پنجاه و هفتمین جلسه کمیته فنی گندم با حضور مشاور وزیر و‌ مجری طرح گندم، رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، مشاور معاون وزیر و رییس ستاد معاونت امور زراعت، اعضای کمیته فنی گندم ، بخش خصوصی در حوزه تامین کننده ماشین آلات کشاورزی، نمایندگان موسسه تحقیقات سیمیت و ایکاردا و همچنین معاونین بهبود تولیدات گیاهی، مدیران زراعت،روسای ادارات فناوریهای مکانیزه استان های سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس با دستور کار بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه کشت گندم بر روی پشته و مسائل و مشکلات کارنده‌های کشت مستقیم در اراضی دیم امروز یکشنبه در سالن جلسات شهدای نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

اسماعیل اسفندیاری پور مشاور وزیر مجری طرح گندم در این جلسه بر لزوم توسعه کشت گندم روی پشته و کف کاری برای افزایش عملکرد و ارتقا کیفیت گندم آبی و بهره وری آب و همچنین اولویت داشتن تامین کارنده‌های مناسب کشت مستقیم گندم در اراضی دیم تاکید کرد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: