فروش نفت در بورس؛ تحریم ناپذیر و بدون فساد + اینفوگرافی

با فروش نفت در قالب محموله‌های کوچک و متوسط به بخش غیردولتی، امکان شناسایی خریداران نفت ایران توسط آمریکا کاهش می‌یابد و این بخش با تکیه بر انگیزه، انعطاف‌پذیری و توانایی خود، می‌تواند از قطع شدن صادرات نفت ایران جلوگیری کند و از طرفی تسویه وجوه حاصل از فروش نفت خارج از چارچوب نظام بانکی بین الملل و با ارزی غیر از دلار و یورو، از بلوکه شدن درآمد نفت جلوگیری می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، ۴ نوامبر (۱۴ آبان ۹۷) موعد بازگشت تحریم‌های فروش نفت ایران توسط آمریکا است و با بازگشت تحریم‌های نفتی، دور زدن تحریم از طریق سازوکارهای مخفی می‌تواند زمینه بروز فساد و تحمیل هزینه‌های زیاد به کشور را ایجاد کند. بنابراین ضروری است به فکر راهی بود که به جای دور زدن تحریم، آن را به صورت زیربنایی بی اثر کند. این امر با راهبرد فروش ریالی نفت خام در بورس به بخش غیردولتی محقق می‌شود.

این اقدام امتیازات زیادی دارد که از جمله این امتیازات عبارتند از:

۱-تداوم صادرات نفت ایران

با فروش نفت در قالب محموله‌های کوچک و متوسط به بخش غیردولتی، امکان شناسایی خریداران نفت ایران توسط آمریکا کاهش می‌یابد و این بخش با تکیه بر انگیزه، انعطاف‌پذیری و توانایی خود، می‌تواند از قطع شدن صادرات نفت ایران جلوگیری کند.

۲- وصول درآمد نفت به صورت ریالی و آنی

تسویه وجوه حاصل از فروش نفت خارج از چارچوب نظام بانکی بین الملل و با ارزی غیر از دلار و یورو، از بلوکه شدن درآمد نفت جلوگیری می‌کند. به علاوه این روش به دلیل سهولت سازوکار تسویه وجوه، برای خریداران نفت ایران جذابیت ایجاد می‌کند.

فروش فقط ۱۰% نفت صادراتی ایران در بورس به قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه با ارز ۴۳۶۵ تومان، درآمدی ریالی معادل نیمی از کل یارانه نقدی پرداختی دولت به مردم در یک سال را در اختیار دولت قرار می‌دهد.
تومان ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ =۴۳۶۵*۶۰*۳۶۵*۱۰% فروش نفت

۳- جلوگیری از بروز فساد و رانت

کارکرد اصلی بورس، شفاف شدن و شکل‌گیری قیمت در فضایی رقابتی و با حضور خریداران متعدد است که بر اساس آن تضامین لازم از خریداران اخذ و از هدر رفت سرمایه ملی و بازنگشتن درآمد نفت جلوگیری می‌شود.

۴- فروش با بیشترین قیمت به جای ارائه تخفیف در مذاکرات پنهانی فروش نفت

به دلیل عرضه نفت در فضای رقابتی خریداران در بورس، بیشترین قیمت ممکن برای نفت به دست می‌آید.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: