رئیس کمیسیون عمران : دولت باید به ذوب اهن برای تولید ریل کمک کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: ارایه تسهیلات ارزان، درنظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد زمینه صادرات از مولفه‌های رشد تولید ریل ملی است.

به گزارش عیارآنلاین، محمد رضا رضایی  با تاکید بر ضرورت تقویت واحدهای تولیدی در داخل با هدف تحقق خودکفایی در کشور، گفت: در شرایط فعلی که تحریم های ظالمانه علیه کشور اعمال شده توسعه کشور باید با تولیدات ملی صورت بگیرد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت شبکه ریلی در کشور و عدم توسعه همه جانبه آن، افزود: در شرایط کنونی باید صنایع داخلی با حمایت های لازم به مسیر تولید بیشتر هدایت شوند تا به این ترتیب نیاز کشور مرتفع شود.

اعمال تحریم های ظالمانه فرصت پویایی و شکوفایی بیشتر اقتصاد ما است

وی با تاکید بر اینکه اعمال تحریم های ظالمانه فرصت پویایی و شکوفایی بیشتر اقتصاد ما است، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید با حمایت های همه جانبه تولید کشور را رونق داده و حتی بحث سادرات به کشورهای همجوار را پیگیری کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه توسعه شبکه ریلی در کشور اکنون نیازمند تولید ریل در واحدهای تولیدی داخلی است، گفت: دولت باید با ارایه تسهیلات ارزان به شرکت هایی مانند ذوب آهن به افزایش تولید در این واحدها کمک کنند.

حمایت از واحدهای تولیدی همچون ذوب آهن نباید محدود به ارایه تسهیلات ارزان باشد

رضایی با تاکید بر اینکه حمایت از واحدهای تولیدی همچون ذوب آهن نباید محدود به ارایه تسهیلات ارزان باشد، افزود: ایجاد زمینه صادرات و همچنین تضمین خرید تولیدات شرکت هایی همچون ذوب آهن لازمه رشد بهره وری در این واحدها است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در تمامی اسناد و برنامه های بالادستی بر ضرورت توسعه شبکه ریلی تاکید شده است، تصریح کرد: دولت باید با حمایت های لازم از شرکت های تولید کننده ریل آن ها را ملزم به تامین نیاز داخل به اندازه کافی کند.

دولت باید با تقویت بخش خصوصی نیازهای داخلی اعم از تولید ریل و واگن را تامین کند

رضایی ادامه داد: در شرایط فعلی دولت باید با تقویت بخش خصوصی نیازهای داخلی اعم از تولید ریل و واگن را تامین کند زیرا توان مالی دولت کفاف این میزان نیاز را نمی دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس نیز پیگیر تقویت بخش خصوصی برای تولید ریل و واگن در جهت تقویت ناوگان ریلی کشور و تحقق برنامه های بالادستی در این حوزه خواهد بود./

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: