به اسم محیط‌ زیست؛ علیه صنعت و محیط‌ زیست

مکان‌یابی مناسب واحدها صنعتی و تولیدی منجر به کاهش اثرات سوء توسعه صنعتی بر محیط زیست می‌گردد؛ اما رعایت فاصله از اماکن و مراکز محیط‌ زیستی به تنهایی برای این موضوع کافی نیست. برای تشویق واحدها صنعتی و تولیدی به اتخاذ رویکردهای سازگار با محیط زیست لازم است عوامل دیگری در بحث مکان‌یابی واحدهای صنعتی و تولیدی در نظر گرفته شود.

به گزارش عیارآنلاین، آیین‌نامه ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی برای مکان‌یابی مناسب و سازگار با محیط‌ زیست واحدهای تولیدی و صنعتی در جلسه مورخ ۸/۳/۹۰ هیئت وزیران به تصویب رسید. مطابق این آیین‌نامه همه واحدهای صنعتی و تولیدی در ۱۴ طبقه قرار گرفته و بر اساس شدت و ضعف‌ آلودگی و دیگر مسایل زیست‌محیطی، هر ۱۴ طبقه در ۷ رده قرار می‌گیرند. بر اساس این رده‌بندی، واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در مکان‌ها و فاصله‌های مشخصی از سایر مراکز و اماکن احداث می‌شوند.

به عنوان نمونه «واحد بازیافت ضایعات کارخانجات صنایع غذایی» یا «واحد بازیافت پسماندهای الکترونیکی با عملیات کوره‌ای بیش از ۳۰۰۰ تن در سال» در رده ۵ گروه صنایع بازیافت قرار دارند. در حالیکه در این رده‌بندی عواملی مانند کمیت و کیفیت مواد اولیه مصرفی، نوع سوخت مصرفی، فرآیندهای تولید، سطح فناوری، روش‌های کنترل آلودگی تولید شده و … در نظر گرفته نشده است.

یکی از مشکلات رویکرد حاکم بر این آیین‌نامه، در نظر نگرفتن تفاوت عوامل ایجاد کننده آلودگی است. ممکن است یک واحد تولیدی با تغییر فناوری خط تولید و یا تغییر سوخت مصرفی، آلایندگی کمتری تولید نماید؛ در اینج این سئوال پیش می آید که چرا واحدهای صنعتی یا تولیدی بدون در نظر گرفتن موارد فوق در یک رده قرار می‌گیرند؟

از دیگر مسائل مبهم در این آیین‌نامه، مکان‌یابی واحدهای صنعتی و تولیدی رده ۷ است که بیشتر واحدهای بزرگ را در برمی‌گیرد. اگرچه در این آیین‌نامه، محل پيشنهادي جهت استقرار واحدهاي رده ۷ در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه، شرايط اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب، جهات توسعه شهري و ساير ملاحظات زيست محيطي، به صورت موردي توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان مورد بررسي كارشناسي و اعلام نظر قرار مي‌گيرد. ولی طبق تبصره ۴ ذیل همین ماده، احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرک‌های صنعتی تخصصی مجاز است که این موضوع باعث ایجاد تضاد و سردرگمی می‌شود و لازم است این تضاد قانونی حل و فصل گردد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: