رئیس سازمان تات:

با ایکرسایت برای تولید علوفه‌های کم آب همکاری نزدیکی داریم

معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و اثربخش، انتقال دانش و ارتقای سطح توانمندی بهره برداران به منظور افزایش شاخص بهره وری آب برای احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر اسکندر زند در جلسه شورای سیاست گذاری برنامه ترویجی_آموزشی احیای دریاچه ارومیه بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و اثربخش، انتقال دانش و ارتقای سطح توانمندی بهره برداران به منظور افزایش شاخص بهره وری آب برای احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد و افزود: در بخش کشاورزی تغییر رویه از زمین مبنا به آب مبنا زمان بر است و نیاز به گذشت زمان دارد.

وی با بیان این که فعالیت های ترویجی صورت گرفته در زمینه احیای دریاچه ارومیه تاکنون رضایت بخش بوده است، از پروژهای زراعت و اب و خاک به عنوان پروژهای اصلی احیای این دریاچه نام برد و گفت: در راستای تحقق اهداف برنامه احیای دریاچه ارومیه،پهنه بندی و فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب در پهنه ها انجام شده است.

وی همچنین از همکاری نزدیک با ایکرسایت برای تولید علوفه های کم آب خبر داد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و مجری استانی برنامه ترویجی_آموزشی احیای دریاچه ارومیه،نیز اجرای این طرح را در ارتقای شاخص بهره وری اب و احیای دریاچه ارومیه با اهمیت خواند و بیان داشت:توانمندسازی کارشناسان و مروجان مسوول پهنه،آموزش بهره برداران و راه اندازی سایت های محصولی در روستاهای پایلوت از جمله اقدام های سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای ارتقاء شاخص بهره وری آب بوده است.

در این جلسه،معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مدیر دفتر برنامه ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه نیز به چالش کم آبی در سال آینده اشاره کرد و با تاکید بر این که یاید کل منابع برای ساماندهی و مصرف بهینه اب هدایت شود،بهره وری اب را نیازمند یک نگاه منسجم دانست.

دکتر تجریشی با اشاره به این که در بخش کشاورزی یک هماهنگ کننده برای اجرای مصرف بهینه اب مورد نیاز است داشتن یک برنامه و مدل خوب و همت عالی برای احیای دریاچه را مهم برشمرد.

وی برای حل مشکل دریاچه ارومیه،همکاری و همگامی تمام رهبران محلی در اذربایجان شرقی و آذربایجان غربی را لازم دانست .

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: