۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۱

اجرای پرونده الکترونیک سلامت به ضرر چه کسانی است؟! /اینفوگرافی

دلایل بسیاری برای ایجاد و توسعه پرونده الکترونیک سلامت در سطح ملی وجود دارد. ضرورت دسترسی به اطلاعات در حوزه های مختلف، باعث ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی از قبیل پرونده الکترونیک سلامت شده است، تا جایی که امروزه کشورهای پیشرفته دنیا هریک به نوعی به این بستر اطلاعاتی مجهز شده اند.

به گزارش عیارآنلاین، پرونده الکترونیک سلامت(EHR) یکی از طرح‌هایی است که موجب بهینه‌سازی هزینه‌ها می‌شود. آن را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد تا پس از مرگ که به‌صورت مداوم و باگذشت زمان به  شکل الکترونیکی ذخیره می‌گردد و در صورت نیاز، بدون ارتباط با مکان یا زمان خاص، تمام یا بخشی از آن به‌سرعت در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.

دلایل بسیاری برای ایجاد و توسعه پرونده الکترونیک سلامت در سطح ملی وجود دارد. ضرورت دسترسی به اطلاعات در حوزه های مختلف، باعث ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی از قبیل پرونده الکترونیک سلامت شده است، تا جایی که امروزه کشورهای پیشرفته دنیا هریک به نوعی به این بستر اطلاعاتی مجهز شده اند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: