نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

دولت مصوبات حمایتی زن و خانواده را اجرا نمی‌کند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه مصوبات حمایتی خوبی برای زنان و خانواده‌ها داشته است ولی دولت به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش بودجه آن را اجرا نمی‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، سیده فاطمه ذوالقدر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با علل گرایش خانواده‌ها به تک فرزندی اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی در شهر‌های بزرگ و کاهش تمایل به ازدواج، شاغل بودن زوجین، خانه‌های کوچک، مخارج تحصیل فرزندان، نمی‌توان بدون حمایت‌های جدی از طرف دولت خانواده‌ها را تشویق به فرزندآوری بیشتر کرد.

وی افزود: تک فرزندی در آینده باعث مشکلات فراوانی از جمله کاهش نیروی کار جوان در جامعه می‌شود.

ذوالقدر ادامه داد: مجلس در برنامه ششم توسعه مصوبات حمایتی خوبی برای زنان و خانواده‌ها داشته است که تصویب بیمه زنان خانه داری دارای بیش از سه فرزند، قانون تسهیل ازدواج و ارائه مرخصی زایمان از آن جمله است ولی دولت به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش بودجه آن را اجرا نمی‌کند.

وی ادامه داد: برای تشویق خانواده‌ها به فرزند‌آوری باید بسته‌های تشویقی و حمایتی بیشتری ارئه و تبلغات را افزایش دهیم. اکثر خانم‌هایی که شاغل هستند، به دلیل از دست دادن موقعیت شغلی هنگام بارداری، مخصوصا در بخش خصوصی، عدم امنیت شغلی، عدم همکاری بخش ‌های خصوصی و برخی از ارگان‌های دولتی که متاسفانه تضمینی برای حفظ کارشان وجود ندارد، اقدام به فرزندآوری نمی کنند.

نایب رییس کمیسیون  فرهنگی مجلس یادآور شد: در سال‌های گذشته بنا به موقعیت و شرایط جامعه، تبلیغات به سمت فرزندآوری کمتر بود اما محاسبات انجام شده در شرایط فعلی نشان می‌دهد که در آینده جامعه ما با مشکل نیروی کار جوان مواجه خواهد بود، اما تشویق به فرزندآوری بیشتر نیاز به زمان و حمایت جدی از طرف دولت دارد و تنها با شعار محقق نخواهد شد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: