سخنگوی وزارت بهداشت:

۸۰ درصد از پرداختی جیب مردم در حوزه سلامت مربوط به خدمات سرپایی است

حریرچی: هنوز با کاهش پرداخت هزینه‌های سلامت که باید به ۲۵ درصد پرداختی مردم کاهش یابد فاصله داریم. در بررسی هزینه خانوار در حوزه بهداشت و درمان، باید عنوان کرد پرداختی از جیب مردم در حوزه بستری ۲۰ درصد است و هزینه خدمات سرپایی هشتاد درصد است و باید از مردم حمایت کرد. همچنین هزینه دندانپزشکی ۲۰ درصد درآمد خانوار است و هزینه آزمایشگاهی بالغ بر ۳۰ درصد است.

به گزارش عیارآنلاین، ایرج حریرچی در هشتادمین نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه همه مدیران وزارت بهداشت مومنانه برای مقابله با تحریم‌‌های سلامت شبانه روزی فعالیت خواهند کرد، اظهار داشت: هنوز با کاهش پرداخت هزینه‌های سلامت که باید به ۲۵ درصد پرداختی مردم کاهش یابد فاصله داریم.

حریرچی ادامه داد: در بررسی هزینه خانوار در حوزه بهداشت و درمان، باید عنوان کرد پرداختی از جیب مردم در حوزه بستری ۲۰ درصد است و هزینه خدمات سرپایی هشتاد درصد است و باید از مردم حمایت کرد. همچنین هزینه دندانپزشکی ۲۰ درصد درآمد خانوار است و هزینه آزمایشگاهی بالغ بر ۳۰ درصد است.

حریرچی درباره کمبودها و مشکلات دارویی عنوان کرد: مردم می‌توانند به سامانه ۱۹۰ شکایت خود را ارائه کنند، همچنین تدابیری دیگر نظارتی علاوه بر نهادهای نظارت‌های آشکار و نامحسوس در حال اجرا است. یعنی ناظرین حتی در قالب بیمار برای دریافت درمان و دارو اقدام می‌کنند و مراقب تخلفات خواهند بود.

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه وزارت بهداشت جراحی‌ها و درمانهای القایی را رصد می‌کند، افزود: ما به مانند کشورهای حتی ثروتمند که نوبت برای تعویض زانو و مفاصل یک سال تا ۱۸ ماه طول می‌کشد و رسانه‌ها نیز باید مراقب چنین مواردی باشند.

وی درباره وضعیت بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش دارد و هر زمان هم این سازمان تجمعی می‌کند مشاهده می‌شود که خانه کارگرهای استانهای مختلف که اکثرا پیرمرد هستند با چند اتوبوس به تهران می‌آورند تا تجمع کنند.

حریرچی با اشاره به اینکه افتخار وزارت بهداشت خدمت به کارگران است، ادامه داد: درحالی که در این چندماه چه اتفاقی افتاده است و این در حالی است که اگر قانونی مصوب می‌شود از خروجی مجلس و شورای نگهبان است و ارتباطی با وزارت بهداشت ندارد و این درحالی است که ۷۰ درصد افراد پوشش تامین اجتماعی از بیمارستانهای وزارت بهداشت که دولتی است خدمت دریافت می‌کنند و نباید مجموعه‌های تامین اجتماعی آدرس اشتباه به پوشش دهندگان خود بدهد.

معاون کل وزارت بهداشت درباره اعتراض به یکی از بندهای قانونی تامین اجتماعی توضیح داد: این بند قانونی اصلا ارتباطی به وزارت بهداشت و وزیر بهداشت ندارد بلکه باید تامین اجتماعی طبق این قانون دریافتی منابع بیمه‌ای را در اختیار خزانه بانک مرکزی قرار دهد تا برای تامین منابع پایدار سلامت برای خدمت به بیماران بهتر صورت پذیرد.

حریرچی درباره پرونده الکترونیک سلامت در مطب‌ها عنوان کرد: این کار طبق قانون باید در تمام حوزه های خصوصی، خیریه و مراکز دولتی باید صورت پذیرد و بستگی به آمادگی مطب‌های این سیستم در مطب‌ها گسترش پیدا می‌کند تا تمام و ۹۹درصد مطب‌ها دارای پرونده اکترونیک سلامت شوند که هم اکنون در استانهای منتخب در حال اجرا است.

وی درباره مشکلات اختلاف ارز در کشور عنوان کرد: این مسئله همانطور که تهدید است فرصت نیز به وجود می‌آورد که در حوزه سلامت در دو بخش توریسم سلامت و صادرات تجهیزات پزشکی به نفع ایران بوده است. البته در حوزه توریسم سلامت اولویت خدمت به مردم خودمان است، و بیمارستانهای دولتی در پذیرش اولویت را با بیمار ایرانی قرار می‌دهند و اگر نتوانند بیماران خارجی را خدمت دهند به بیمارستانهای خصوصی ارجاع می‌دهند.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: