صادرات کالا در دو ماه سال ۱۳۹۷ با احتساب میعانات گازی نسبت به سال قبل ۴.۸ درصد از لحاظ وزن و ۲۲ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است

پنج بازار نخست صادراتی کشور طی دو ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ چین با ارزش ۱۴۵۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۱۳۷۱ میلیون دلار، عراق ۱۱۶۲ میلیون دلار، افغانستان ۵۷۷ میلیون دلار و هند ۴۶۰ میلیون دلار است.

به گزارش عیارآنلاین، صادرات کالا در دو ماه سال ۱۳۹۷ با احتساب میعانات گازی به ۱۸۷۶۸ هزار تن و ۷۷۳۹ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال قبل ۴.۸ درصد از لحاظ وزن و ۲۲ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.

پنج قلم عمده صادراتی در بازه زمانی ذکر شده میعانات گازی به ارزش ۱۰۲۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۳۳۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین ۲۷۴ میلیون دلار، پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش ۲۰۳ میلیون دلار است.

پنج بازار نخست صادراتی کشور چین با ارزش ۱۴۵۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۱۳۷۱ میلیون دلار، عراق ۱۱۶۲ میلیون دلار، افغانستان ۵۷۷ میلیون دلار و هند ۴۶۰ میلیون دلار است.

سهم این بازارها از کل صادرات ۲ ماهه نخست سال جاری ۶۵ درصد است.

متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۴۱۲ دلار که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است.

مهمترین بازارهای هدف کالا طی دو ماهه سال ۱۳۹۷

رتبه در دو ماهه ۹۷ نام کشور ارزش صادرات دو ماهه ۹۷ (میلیون دلار) وزن صادرات دو ماهه ۹۷ (هزار تن) درصد سهم ارزشی از کل صادرات درصد تغییرات ارزش نسبت به دو ماهه ۹۶ درصد تغییرات وزن نسبت به دو ماهه ۹۶
۱ چین ۱۴۵۱ ۳۹۰۴ ۱۸.۸ ۳ ۱۴-

۲

امارات متحده عربی ۱۳۷۱ ۳۰۳۸ ۱۷.۷ ۴۵ ۸
۳ عراق ۱۱۶۲ ۲۴۸۱ ۱۵.۰ ۱۱ ۳
۴ افغانستان ۵۷۷ ۱۱۷۴ ۷.۵ ۴۵ ۱۹
۵ هند ۴۶۰ ۱۸۳۷ ۵.۹ ۱۵- ۸-
۶ جمهوری کره ۴۴۶ ۸۲۲ ۵.۸ ۲۳ ۰
۷ ترکیه ۲۹۲ ۳۶۳ ۳.۸ ۳۰ ۵۷
۸ پاکستان ۱۹۰ ۴۵۵ ۲.۴ ۶۶ ۳۳
۹ اندونزی ۱۸۷ ۴۶۴ ۲.۴ ۲۲۰ ۱۱۳
۱۰ تایلند ۱۸۰ ۳۸۷ ۲.۳ ۱۸ ۷-
۱۱ عمان ۱۴۱ ۵۲۴ ۱.۸ ۶۱ ۸۳
۱۲ تایوان ۸۲ ۱۴۰ ۱.۱ ۱۱- ۴۴-
۱۳ ایتالیا ۸۲ ۱۶۳ ۱.۱ ۱۵۷ ۲۴۹
۱۴ مصر ۷۹ ۱۸۸ ۱.۰ ۳۳۷ ۲۴۰
۱۵ فدراسیون روسیه ۶۱ ۱۱۹ ۰.۸ ۴۹ ۵۰
۱۶ آذربایجان ۵۶ ۸۹ ۰.۷ ۶۵ ۳۹
۱۷ کویت ۵۵ ۷۶۳ ۰.۷ ۲۸ ۱۰۷
۱۸ ترکمنستان ۵۵ ۹۶ ۰.۷ ۲۵ – ۵۱ –
۱۹ قطر ۴۸ ۲۱۷ ۰.۶ ۶۴ – ۷۰ –
۲۰ ژاپن ۴۴ ۸۹ ۰.۶ ۶۴ – ۷۰-
جمع ۲۰ کشور ۷۰۲۰ ۱۷۳۰۹ ۹۰.۷ ۲۱ ۵

ماخذ دفتر برنامه‌ریزی آمار و پژوهش‌های تجاری – گروه آمار سازمان توسعه تجارت (براساس آمار گمرک)

تراز تجاری ایران طی دو ماهه سال ۱۳۹۷ (ارزش: میلیون دلار)

۲ ماهه ۱۳۹۷ ۲ ماهه ۱۳۹۶ درصد تغییرات
صادرات کالا و میعانات گازی ۷۷۳۹ ۶۳۴۷ ۲۲
واردات کالا ۶۷۹۷ ۶۷۶۴ ۰.۵
تراز تجاری (صادرات کالا و میعانات – واردات) ۹۴۲ ۴۱۷- ۳۲۶

 ماخذ دفتر برنامه‌ریزی آمار و پژوهش‌های تجاری – گروه آمار سازمان توسعه تجارت (براساس آمار گمرک)

 

*****************

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: