عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:‌

پوشش بیمه‌ای عامل مؤثر استفاده بی‌رویه از داروهای بدون نسخه است

نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: پوشش بیمه ای عامل موثر استفاده بی رویه از داروهای OTC است.

به گزارش عیارآنلاین، محمد نعیم امینی فرد در رابطه با خروج ۸۰ قلم داروی ارزان قیمت از پوشش بیمه ای، گفت: داروهای (OTC) و بدون نسخه داروهایی هستند که بدون تجویز پزشک و ارائه نسخه می توان آنها را از داروخانه تهیه کرد.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه داروهای OTC در اغلب کشورهای دنیا تحت پوشش بیمه پایه نیستند، افزود: این داروها به دلیل اینکه نقش تعیین کننده در تغییر سیر بیماری و مداخله درمانی ندارند جزو تعهدات بیمه پایه قرار نمی گیرند اما می توانند جزو تعهدات بیمه تکمیلی قرار گیرند.

وی با انتقاد از اینکه پوشش بیمه ای عامل موثر استفاده بی رویه از داروهای OTC است، گفت: البته نباید به یکباره پوشش بیمه ای تمامی داروهای OTC قطع شود بلکه باید برای حذف آنها سقف ایجاد و محدودیت هایی را در نسخ اعمال کرد.

حذف پوشش بیمه ای داروهای بدون نسخه مبنای علمی دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه حذف پوشش بیمه ای داروهای بدون نسخه مبنای علمی دارد، تصریح کرد: از قواعد اصلی صنعت بیمه پرداخت سرانه است؛ متاسفانه ما به دامن زدن به درمان های القایی مواجه هستیم که می تواند هزینه زیادی را متوجه سیستم درمان کشور کند در صورتی که اگر بیمه شونده مشارکتی ناچیز داشته باشد نسبت به حفظ و صیانت از منابع بیمه ای حساس خواهد بود.

بیمه ها بر اساس راهنمایی بالینی عمل نمی کنند و تا حدود زیادی از برنامه عقب هستند

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه بیمه ها بر اساس راهنمایی بالینی عمل نمی کنند و تا حدود زیادی از برنامه عقب هستند، گفت: وظیفه وزارت بهداشت تدوین راهنمایی بالینی و کمک به دانشگاه علوم پزشکی است البته تعدادی از راهنمای بالینی تدوین شده اما به طور گسترده مورد توجه قرار نگرفته است.

باید به دنبال تجویز منطقی دارو و استفاده از راهنمای بالینی در تجوز دارو باشیم

نایب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید به دنبال تجویز منطقی دارو و استفاده از راهنمای بالینی در تجوز دارو باشیم، افزود: باید محدودیت سقف در مورد داروهای حذف شده از پوشش بیمه ای رعایت شود.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: