مدیرعامل بیمه سلامت:

گایدلاین‌ها تدوین شده و بیمه‌ها موظف به اجرای آن‌ها هستند

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: گایدلاین ها بعد از مدت ها تدوین شده و بیمه ها به دستور قانونگذار و جزئی از حاکمیت، موظف به اجرا هستند.

به گزارش عیارآنلاین، طاهر موهبتی در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: در حال حاضر درک شرایط کشور بسیار مهم است و این شرایط اقتضا می کند که تصمیمات جدیدی برای پیشبرد اهداف اتخاذ شود.

وی افزود: کار در حوزه سلامت به گونه ای است که اگر تغییرات در این حوزه رخ دهد، به دلیل ضروری بودن خدمات، واکنش های شدیدی ایجاد می شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه طرح تحول سلامت در شش سال اخیر به عنوان مهم ترین دستاورد کشور بوده است، تصریح کرد: متاسفانه محدودیت منابع، ایجاد تغییرات وسیع را محدود می کند، لذا مدیریت مناسب منابع و هزینه ها از مهم ترین امور به شمار می رود.

موهبتی خاطرنشان کرد: بنابر اقتضای شرایط و حساسیت های کنونی، نیازمند کار تیمی هستیم‌ و بدون همدلی این مسیر طی نخواهد شد. لذا درک شرایط و همکاری و هماهنگی بین بخشی از الزامات کنونی است.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه افزایش قیمت در حوزه سلامت از جمله داروها کنترل شده است، افزود: گایدلاین ها و راهنماهای بالینی نیز همچون نظام ارجاع سبب سازماندهی خدمات می شود، با تلاش معاونت درمان وزارت بهداشت این گایدلاین ها بعد از مدت ها تدوین شده و بیمه ها به دستور قانونگذار و جزئی از حاکمیت، موظف به اجرا هستند.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: