دبیر کل خانه پرستار:‌

اجرا نشدن تعرفه‌های پرستاری موجب کاهش خدمات می‌شود

عدم اجرای قانون، باعث می‌شود پرستاران بی‌انگیزه می‌شوند و در نتیجه، خدماتی که به مردم و بیماران ارائه می‌دهند، از کیفیت و کارایی لازم برخوردار نخواهد بود. تداوم چنین شرایطی، به نفع مردم و بیماران نخواهد بود؛ زیرا منافع اجرای این قانون متوجه مردم است.

به گزارش عیارآنلاین، محمد شریفی مقدم به سالروز تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و افزود: این قانون در روز ششم تیر ماه ۱۳۸۶ با اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از آن روز تا کنون، پرستاران منتظر اجرایی شدن تعرفه های پرستاری هستند.

وی با عنوان این مطلب که تمامی اقدامات کارشناسی برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شده است، ادامه داد: به رغم اینکه ، در طول ۱۱ سال گذشته هر دولتی که روی کار آمده از اجرایی شدن این قانون حمایت کرده و دستورات متعدد روسای جمهوری و معاونین آنها نیز وجود دارد، اما هنوز خبری از اجرای تعرفه های پرستاری نیست.

شریفی مقدم ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز به دفعات بر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تاکید کرده اند، اما مشخص نیست چه قدرتی بالاتر از دولت برای اجرایی شدن این قانون تصمیم می گیرد.

دبیرکل خانه پرستار، تبعات عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: عدم اجرای قانون، باعث می شود پرستاران بی انگیزه می شوند و در نتیجه، خدماتی که به مردم و بیماران ارائه می دهند، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود.

وی گفت: تداوم چنین شرایطی، به نفع مردم و بیماران نخواهد بود. زیرا، منافع اجرای این قانون متوجه مردم است.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: