رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:

فناورهای مهمی در این پژوهشکده قابل واگذاری به شرکت‌های دانش‌بنیان هستند

نیکامی: مهمترین یافته های پژوهشی این پژوهشکده که امکان واگذاری دانش فنی آن به شرکت های دانش بنیان وجود دارد شامل فناوری ساخت انواع باران ساز آزمایشگاهی و صحرایی،فناوری ساخت فلوم مطالعات فرسایش خاک،فناوری ساخت دستگاه نمونه برداری رسوب،سامانه پشتیبانی ارزیابی خسارت وارده بر محصولات کشاورزی،سامانه پایش خشکیدگی جنگل های بلوط،فناوری های استفاده از اب شور در ایجاد پوشش گیاهی فناوری های استفاده های از رطوبت و مه،دانش فنی ایستگاه های چند منظوره آبخیز داری نظیر وردیج می شود.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر اسکندر زند در نشست بررسی برنامه برون سپاری وظایف غیرحاکمیتی علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، برنامه ریزی منسجم و زمان بندی شده و ارائه مدل در زمینه برون سپاری وظایف پژوهشی و فناوری این پژوهشکده تا افق ۱۴۰۴ را با اهمیت خواند و بر سیاست شفاف سازی و ارائه برنامه پژوهشکده در خصوص حمایت از شکل گیری شرکت های دانش بنیان تاکید کرد.

وی استفاده از تکنولوژی سدهای زیرزمینی و همچنین استحصال اب باران را برای نجات روستاهای کشور و جلوگیری از مهاجرت روستانشینان ضروری عنوان کرد.

دکتر نیکامی حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در این نشست،مهمترین یافته های پژوهشی این پژوهشکده که امکان واگذاری دانش فنی آن به شرکت های دانش بنیان وجود دارد را شامل فناوری ساخت انواع باران ساز آزمایشگاهی و صحرایی،فناوری ساخت فلوم مطالعات فرسایش خاک،فناوری ساخت دستگاه نمونه برداری رسوب،سامانه پشتیبانی ارزیابی خسارت وارده بر محصولات کشاورزی،سامانه پایش خشکیدگی جنگل های بلوط،فناوری های استفاده از اب شور در ایجاد پوشش گیاهی فناوری های استفاده های از رطوبت و مه،دانش فنی ایستگاه های چند منظوره آبخیز داری نظیر وردیج اعلام کرد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: