عضو هیات مدیره بانک مسکن: در حساب صندوق پس انداز جوانان سپرده گذاری ۱۰ میلیون و پانصد هزار تومانی ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند

عضو هیات مدیره بانک مسکن با اعلام این خبر گفت : افراد با سپرده گذاری ماهانه در یک دوره ۵ تا ۱۵ ساله می توانند تسهیلات مسکن دریافت کنند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد علی دهقان دهنوی عضو هیات مدیره بانک مسکن، در گفت و گو با شبکه ی خبر، درباره جزئیات این تسهیلات می گوید: یکی از مزیت های عمده حساب صندوق پس انداز جوانان، سرمایه گذاری اندک و دریافت تسهیلات عمده است و افراد با پس انداز و سپرده گذاری ۱۰ میلیون و پانصد هزار تومانی در طی مدت ۱۵ سال می توانند ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند.

وی اظهار داشت: حداقل زمان برای انتظار دریافت تسهیلات ۱۵ سال است. در دوره ی ۵ سال نیز افرادی که سپرده گذاری می کنند، میتوانند در تهران تا ۹۱ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ تا ۷۶ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز تا ۶۱ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.این دریافت تسهیلات به تناسب سپرده گذاریشان می باشد، مثلا اگر این سپرده گذاری را ادامه دهند تا پایان سال ۱۵ به سقف هایی می رسند که ذکر میکنم.

وی ادامه داد: افتتاح کنندگان حساب پس انداز مسکن جوانان پس از پانزده سال سپرده گذاری می توانند در تهران ۲۱۳ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۱۷۷ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۴۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.به عنوان مثال کسی که ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات تا پایان سال ۱۵ دریافت می کند، کل مبالغ سپرده گذاریش در طول ۱۵ سال حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با کمتر از ۱۱ میلیون تومان سپرده گذاری به ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات می رسد و به همین ترتیب کسی که مثلا ۱.۵ برابر این مبالغ پس انداز کرده با سپرده گذاری حدود ۱۶ میلیون تومان به ۲۱۳ میلیون تومان تسهیلات می رسد.

دهقان در پایان اظهار داشت: این مزیت عمده ی حساب پس انداز مسکن جوانان است که یک گزینه ی خوب برای والدینی است که تصمیم دارند برای فرزندانشان و آینده و تامین مسکن آنان برنامه ریزی داشته باشند و ما از این روش می توانیم پس اندازی را در اختیارشان قرار دهیم. لازم به ذکر است که سود این تسهیلات ۹ درصد و باز پرداخت آن بیست سال می باشد.

منبع:هیبنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: