معاون درمان وزارت بهداشت:

کاهش هزینه‌ها و اجرای راهنماهای بالینی نیازمند ایجاد بستر الکترونیک است

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه کاهش هزینه‌ ها و اجرای راهنماهای بالینی نیازمند بستر الکترونیک است، گفت: بیمه‌ ها باید با فراهم کردن بستر الکترونیک، راهنماهای بالینی را اجرا کنند.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر قاسم جان بابایی درخصوص راهنماهای بالینی و نقش آن در کاهش هزینه‌ های نظام سلامت، اظهار داشت: کاهش هزینه‌ های نظام سلامت توسط راهنماهای بالینی و گایدلاین ‌ها در جهان اثبات شده، اما این موضوع به تنهایی تضمین کننده کاهش هزینه‌ها نیست.

وی خاطرنشان کرد: کاهش هزینه‌ ها و اجرای راهنماهای بالینی نیازمند بستر الکترونیک است و به تدریج ایجاد می ‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه بیمه‌ ها باید با فراهم کردن بستر الکترونیک، راهنماهای بالینی را اجرا کنند، خاطرنشان کرد: تدوین راهنماهای بالینی بر عهده وزارت بهداشت و اجرای آن بر عهده سازمان‌های بیمه ‌گر است.

دکتر جان بابایی درخصوص نظارت و پایش بر اجرای راهنماهای بالینی تاکید کرد: اگر کسی مخالف گایدلاین‌ ها عمل کند، باید با او برخورد شود، در نتیجه اگر تمام این موارد در کنار هم رعایت شود، می‌ تواند به کاهش هزینه‌ های نظام سلامت و سازمان‌ های بیمه ‌گر کمک کند.

منبع: وبدا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: