سردبیر کارگروه‌های تخصصی روابط عمومی بیمه سلامت:

ایجاد شناسه دیجیتال برای بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ضروری است

سردبیر کارگروه‌های تخصصی روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران طی یادداشتی بر ضرورت ایجاد شناسه دیجیتال برای بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت تاکید کرد و گفت: رسیدن به هدف مديريت هزينه‌ها در سازمان بيمه سلامت بدون ورود به عرصه سازمان الكترونيك امرى تقريبا محال است .

به گزارش عیارآنلاین، محمد نادری سردبیر کارگروه‌های تخصصی روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران طی یادداشتی به آی‌هینا نوشت:

مقوله سهم ملت‌ها از تمدن ديجيتال امروزه به عنوان يكى از مهم‌ترين مؤلفه‌هاى پيشرفت در جهان معاصر تبديل شده است و سازمان‌هايى كه بهنگام ، زمينه حضور به عنوان سازمان ديجيتال يا سازمان الكترونيك را در ميان شهروندان فراهم آورده‌اند سهم بيشترى را در رفتارسازى شهروندان به خود اختصاص داده‌اند .
طرح موضوع سازمان الكترونيك از سوى مديران ارشد سازمان بيمه سلامت به عنوان يكى از اهداف راهبردى اين سازمان، نشانگر نگاه رو به جلو و تحول خواه در مجموعه مديريتى آن بوده و مى‌تواند آينده‌اى روشن را براى بيمه شدگان و تأمين كنندگان خدمات مورد نياز جامعه مخاطب فراهم آورد .
به جرأت مى‌توان گفت رسيدن به هدف مديريت هزينه‌ها در سازمان بيمه سلامت بدون ورود به عرصه سازمان الكترونيك امرى تقريبا محال است .
به نظر مى‌رسد حذف دفترچه‌هاى بيمه سلامت كه در حال حاضر به صورت پايلوت در چند استان در حال اجراست بايد با شتاب و گستره بيشتر پيگيرى شود چرا كه اين مهم زمينه ايجاد پرونده الكترونيكى سلامت را ضرورت خواهد بخشيد و عملى شدن اين هدف دروازه ورود سازمان بيمه سلامت به جهان ديجيتال را فراهم خواهد ساخت .
بايد بپذيريم كه امروزه عدم امكان رهگيرى بسيارى از موارد هزينه زا براى سازمان بيمه سلامت از فقدان پرونده سلامت ناشى مى‌شود به طوري كه در بسيارى از موارد حتى خود پزشكان نيز تجويز چندباره دارو و خدمات در بازه‌هاى زمانى محدود براى يك بيمه شده را ناشى از عدم امكان دسترسى به پرونده سلامت بيماران و حتى كارنامه عملكرد حرفه‌اى خود مى‌دانند و اين به اين مفهوم است كه تغيير ساختار سازمان بيمه سلامت از يك ساختار سنتى به ساختار الكترونيك مى‌تواند زمينه بالندگى سازمان و هدايت و نظارت بهينه طرف‌هاى قرارداد و بيمه شدگان را فراهم آورد .
بنابراين حذف دفترچه‌هاى بيمه سلامت و ايجاد شناسه ديجيتال براى بيمه‌شدگان سازمان گام بزرگى است كه مى‌تواند زمينه ارائه خدمات با كيفيت بالا و هزينه منطقى و حتى سطح بندى علمى خدمات را فراهم آورد.

منبع: آی هینا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: