۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۷
بررسی سیاست‌های ارزیابی از مدارس در انگلستان /۳

شاخص‌های ارزیابی مدارس در نظام آموزشی انگلستان

برای تعیین سطح کلی مدارس در انگلستان، چهار شاخص تعیین شده است که این شاخص‌ها عبارت‌اند از: «تدریس معلمان»، «سطح علمی دانش‌آموزان»، «مدیریت مدرسه» و «رفتار و نگرش دانش‌آموزان»؛ مهم‌ترین خصیصه‌ای که به شاخص‌های ارزیابی انگلستان ارزش می‌دهد همه جانبه بودن شاخص‌ها است که علاوه بر آموزش به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان توجه ویژه‌ای دارد و همچنین به ارزش‌‌های کشور انگستان و دانش سیاسی دانش‌آموزان توجه دارند.

به گزارش عیارآنلاین، شاخص‌های ارزیابی در مدارس انگلستان شامل «تدریس معلمان»، «سطح علمی دانش‌آموزان»، «مدیریت مدرسه» و «رفتار و نگرش دانش‌آموزان» است و بازرسان باید بر اساس این چهار شاخص مدارس را ارزیابی نمایند.

در یادداشت قبلی به فرایند ارزیابی مدارس در نظام آموزشی انگلستان پرداخته و روشن شد که بازرسان چگونه با همه‌ی عناصر موثر در فرایند ارزیابی مدرسه تعامل می‌کنند. در این یادداشت به توضیح شاخص‌های ارزیابی در مدارس انگلستان می‌پردازیم.

برای تعیین سطح کلی مدارس در انگلستان، چهار شاخص تعیین شده است که این شاخص‌ها عبارت‌اند از: «تدریس معلمان»، «سطح علمی دانش‌آموزان»، «مدیریت مدرسه» و «رفتار و نگرش دانش‌آموزان». بازرسان باید بر اساس ملاک‌های تعیین‌شده، به هر یک از این شاخص‌ها نمره «برجسته»، «خوب» ، «نیازمند بهبود» یا «ناکافی» بدهند. در ادامه به ملاک‌های تعیین‌شده برای هر یک شاخص‌ها اشاره خواهد شد.

در شاخص «تدریس معلمان» معلم باید از موضوعات تدریس درک کافی داشته باشد، بتواند با طرح سؤال‌های چالش‌انگیز دانش‌آموز را در فرایند تدریس مشارکت دهد و انگیزه‌ یادگیری به دانش‌آموز بدهد. همچنین معلم باید تکالیف دانش‌آموزان را با توجه به سطح و نیاز آن‌ها تعیین نماید. ملاک دیگری که در ارزیابی این شاخص از اهمیت برخوردار است، بررسی وضعیت یادگیری دانش آموزان در فرایند تدریس است تا در صورتی که یادگیری به خوبی صورت نمی‌پذیرد، روش تدریس اصلاح شود.

در شاخص «سطح علمی دانش‌آموزان» بازرسان باید پیشرفت در دروس دانش‌آموزان را از طریق مقایسه بین وضعیت تحصیلی قبلی آن‌ها با وضعیت تحصیلی فعلی‌شان بدست آورد علاوه بر این باید از طریق بحث کردن به عمق دانش و مهارت آن‌ها پی ببرد. در نمره‌دهی به این شاخص، بازرسان نمرات دانش آموزان را در امتحانات ملی۱ نیز بررسی می‌کنند.

در شاخص «مدیریت» مدیر مدرسه باید بتواند با برنامه‌ی خود توسعه اخلاقی، معنوی، اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کند. همچنین برنامه درسی مدرسه باید متناسب با برنامه‌ی ملّی آموزشی انگلستان باشد که توسط وزارت آموزش و پرورش انگلستان اعلام می‌شود. مدیر باید در مدرسه حفاظت مؤثر ایجاد کند به این معنا که مدیر با برنامه‌ریزی و ایجاد فضای فرهنگی از دانش‌آموزان که از نژاد‌های مختلفی هستند در برابر قلدری و سوءاستفاده‌ی جنسی مراقبت کند.

در شاخص «رفتار و نگرش دانش آموزان» دانش‌آموزان باید دارای توسعه اخلاقی، معنوی، اجتماعی و فرهنگی باشند. همچنین آن‌ها در مورد آینده‌ شغلی یا تحصیلی خود به خوبی راهنمایی شده باشند. دانش‌آموزان باید همکاری فعّالی با مدرسه در مقابله با تبعیض، قلدری و ادبیات زشت داشته باشند و آن‌ها در برابر قلدری یا سوءاستفاده‌ی جنسی احساس امنیت ‌کنند.

در توضیح مفهوم «توسعه اخلاقی، معنوی، اجتماعی و فرهنگی» که در دو شاخص اخیر مطرح شد باید می‌توان گفت دانش‌آموز انگلیسی باید دارای این ویژگی‌ها باشد تا او را به عنوان یک شهروند مدرن در نظر بگیرند. «توسعه معنوی» به این معناست که دانش‌آموز توانایی داشته باشد که باورها و  دیدگاه خود را در مورد زندگی و علایق خود را به دیگران بگوید و اینکه برای ایمان، احساسات و ارزش‌های مختلف مردم احترام قائل است. در «توسعه اخلاقی» دانش‌آموز توانایی تشخیص تفاوت بین حق و باطل را پیدا می‌کند و به آسانی این درک خود را در زندگی اعمال می‌کند، مرزهای قانونی را تشخیص می‌دهد و به قوانین مدنی و کیفری انگلستان را احترام می‌گذارد و علاقه‌مند به بررسی و ارائه دیدگاه‌های منطقی در مورد مسائل اخلاقی است. در «توسعه اجتماعی» دانش‌آموز از مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌های مختلف (به عنوان مثال کار و جمع شدن با دیگر دانش آموزان) بهره می‌برد و ارزش‌های بنیادین بریتانیا نظیر دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی فردی را می‌پذیرد و در مواجهه با عقیده مخالف دارای سعه‌صدر است. در «توسعه فرهنگی» دانش‌آموز باید در مورد سیستم پارلمانی دموکراتیک بریتانیا و نقش اصلی آن در شکل دادن به تاریخ و ارزش‌های انگلیس و ادامه توسعه‌ی آن دانش داشته باشد و در فعالیت‌های هنري، موسيقي، ورزشي و فرهنگي مثبت تمايل به مشارکت داشته باشد، همچنین علاقه‌مند به نشان دادن احترام به ادیان مختلف و تنوع فرهنگی است.

مهم‌ترین خصیصه‌ای که به شاخص‌های ارزیابی انگلستان ارزش می‌دهد همه جانبه بودن شاخص‌ها است که علاوه بر آموزش به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان توجه ویژه‌ای دارد و همچنین به ارزش‌‌های کشور انگستان و دانش سیاسی دانش‌آموزان توجه دارند.

۱ Phonics and Reading Check و GCSES

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: