۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۲
بررسی سیاست‌های ارزیابی از مدارس در انگلستان / ۲

نحوه‌ی ارزیابی مدارس در نظام آموزشی انگلستان

فرایند ارزیابی از مدارس انگلستان به گونه‌ای است که بازرسان قبل از حضور در مدرسه باید گزارش‌های سابق سازمان آفستد در مورد آن مدرسه را مطالعه نموده و در زمان حضور در مدرسه که دو روز به طول می‌انجامد در بعضی از کلاس‌ها حضور یافته تا نحوه‌ی تدریس معلمان و یادگیری دانش‌آموزان را ارزیابی نمایند.

به گزارش عیارآنلاین، ارزیابی از مدارس انگلستان طی فرایندی خاص و با توجه به شاخص‌هایی توسط سازمان آفستد انجام می‌شود. در این فرآیند بازرسان در مدرسه حضور می‌یابند و گزارشی در مورد مدرسه تنظیم می‌کنند که در سایت سازمان آفستد برای عموم منتشر می‌شود.

در یادداشت قبلی به معرفی سازمان آفستد به عنوان نهاد ارزیاب مدارس انگلستان پرداخته و مشخص شد که این سازمان نهادی مستقل از دولت و رییس آن توسط ملکه تعیین می‌شود. در این یادداشت به فرایند ارزیابی مدارس توسط سازمان آفستد می‌پردازیم.

در ارزیابی مدارس انگلستان، بازرسان طی فرایندی سطح مدرسه را که به ترتیب شامل «برجسته»، «خوب»‌، «نیازمند بهبود» و «ناکافی» در شاخص‌های «مدیریت مدرسه»، «تدریس معلمان»، «سطح علمی دانش‌آموزان» و «رفتار و نگرش دانش‌آموزان» تعیین می‌کنند. همچنین زمانی که مدرسه در هر چهار شاخص تعیین سطح شد بر اساس آن‌ها، مدرسه تعیین سطح کلی می‌شود.

در فرایند ارزیابی از مدارس انگلستان بازرسان قبل از حضور در مدرسه باید گزارش‌های سابق سازمان آفستد در مورد آن مدرسه را مطالعه نموده و در زمان حضور در مدرسه که دو روز به طول می‌انجامد در بعضی از کلاس‌ها حضور یافته تا نحوه‌ی تدریس معلمان و یادگیری دانش‌آموزان را ارزیابی نمایند. بازرسان علاوه بر اینکه در کلاس با دانش‌آموزان در مورد یادگیری صحبت می‌کنند باید در فضای غیررسمی مانند زنگ تفریح و فضای ناهار نیز با دانش‌آموزان پیرامون مسائل گوناگونی از جمله یادگیری، امنیت دانش‌آموزان و رفتارهای ناعادلانه صحبت کنند و جنبه‌های رفتاری آن‌ها را زیر نظر بگیرند.

بعد از بررسی سطح علمی و رفتاری دانش‌آموزان، بازرسان باید با معلمان در زمینه نقاط ضعف آن‌ها در تدریس و چگونگی بهبود یادگیری دانش‌آموزان صحبت کنند و کارکنان مدرسه در صورت داشتن انتقاد یا شواهدی در مورد ضعف در مدیریت یا تدریس به بازرسان انتقال دهند چنانچه اگر در مطرح کردن انتقاد خود احساس امنیت نکنند می‌توانند با بازرس تماس تلفنی برقرار کنند و انتقاد خود را مطرح کنند. علاوه‌ بر این‌ بازرسان باید با هیئت‌مدیره مدرسه در مورد روند تعلیم و تربیت مدرسه و استفاده از منابع مالی جلسه‌ای برگزار ‌کنند و با توجه به مشاهداتشان در مورد کمبود‌های مدرسه به هیئت‌مدیره توصیه کنند. از طرفی والدین دانش‌آموزان نیز می‌توانند با حضور در مدرسه در مورد نگرانی‌ها و نظرات‌ خود با بازرسان صحبت کنند.

بعد از این که ارزیابی در مدرسه به اتمام رسید، بازرسان باید سطح مدرسه را در چهار شاخص مذکور و در نهایت سطح کلی مدرسه را طی گزارشی مکتوب و همراه با شواهد تعیین کنند تا در سایت رسمی آفستد منتشر شود.

تعیین سطح کلی مدرسه براساس سطح مدرسه در شاخص‌های چهارگانه صورت می‌پذیرد. به طور مثال مدرسه‌ای در سطح برجسته قرار می‌گیرد که در هر چهار شاخص برجسته شده یا در سه شاخص برجسته و در یک شاخص خوب باشد. به همین شکل مدرسه‌ای در سطح خوب قرار می‌گیرد که در هر چهار شاخص خوب باشد یا در سه شاخص خوب بوده و در یک شاخص نیازمند بهبود باشد. همچنین مدرسه‌ای که در یکی از شاخص‌ها در سطح ناکافی قرار بگیرد حتی اگر در تمام شاخص‌های دیگر خوب یا برجسته باشد، سطح کلی آن ناکافی ارزیابی می‌شود.

لازم به ذکر است که انتشار گزارش آفستد برای مدارس بدون تبعات نخواهد بود. بزرگترین تبعات این گزارش برای مدارسی است که در سطح «ناکافی» قرار گرفته‌اند پس از تأیید مدیر سازمان آفستد، وزارت آموزش انگلستان، هیئت‌مدیره این مدارس منحل شده و این مدارس را به نهادهای حامی غیردولتی برای مدیریت بهتر واگذار می‌شوند. همچنین هر مدرسه‌ای که در هر سطحی قرار می‌گیرد با توجه به سطحش باید در زمانی دیگر مجدداً مورد ارزیابی قرار ‌گیرد؛ مثلاً مدارس برجسته و خوب هر سه سال و هفت ماه یا مدارس ضعیف هر ۱۸ ماه یکبار باید مورد ارزیابی قرار بگیرند تا سازمان آفستد اطمینان یابد که مدارس، نقاط ضعف خود را بهبود بخشیده‌اند و نقاط قوت خود را حفظ کرده‌اند. نتیجه‌ی دیگر که با اهمیت است گزار‌ش‌های شفاف و در دسترس عموم، در مورد سطح کلی مدرسه است که باعث می‌شود والدین ‌بتوانند مدرسه فرزندشان را با آگاهی انتخاب کنند و بستر رقابت بین مدارس را نیز ایجاد می‌کند که مدیریت بهتر مدارس را در پی خواهد داشت.

به طور خلاصه می‌توان گفت در فرایند ارزیابی مدارس انگلستان تیم بازرسان به عنوان افرادی آموزش‌دیده و باتجربه باید به طور حضوری بازرسی را انجام دهند و آن‌ها همه‌ عناصر از جمله گزارش‌های سابق، تدریس معلمان، مدیریت، رفتار دانش‌آموزان و نظرات والدینشان مدنظر قرار می‌دهند و در فرایند بازرسی علاوه بر شناخت نقاط ضعف مدرسه با هیئت‌مدیره و معلمان مدرسه در مورد برطرف کردن آن نیز صحبت می‌کنند. همچنین گزارش بازرسان تبعاتی جدی برای مدارس در پی خواهند داشت.

در یادداشت بعدی به توضیح چهار شاخص‌ ارزیابی «مدیریت مدرسه»، «تدریس معلمان»‌، «سطح علمی دانش‌آموزان» و «رفتار و نگرش دانش‌آموزان» که بازرسان باید در فرایند ارزیابی سطح آن را تعیین کنند می‌پردازیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: