مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان:

اجرا نکردن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع موجب افزایش هزینه‌ها شده است

مدیر کل بیمه سلامت استان کردستان با اعلام این خبر گفت: مدیریت هزینه های سازمان بیمه سلامت ایران برای تخصیص اعتبارات و منابع به مراکز ارائه دهنده خدمت در راستای تعادل بخشی به انتقال ریسک هزینه های درمانی است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر انور اسماعیلی ضمن اشاره به افزایش هزینه های سلامت، ناشی از عدم اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار داشت: با عدم اجرای این طرح از طرف ارائه کننده خدمت و تحمیل هزینه های درمانی به سازمانهای بیمه گر بالاخص بیمه سلامت، روش سقف گذاری در تخصیص اعتبارات بیمه سلامت برای کوتاه مدت راه کار درستی می باشد؛ ولی برای میان مدت و دراز مدت قطعاً بایستی برنامه های جایگزین ایجاد شود.

وی برای حل ریشه ای این مشکلات، اهرمهای دیگر رایج در نظام سلامت که عبارتند از: پزشک خانواده، سطح ارجاع مراکز پرستاری، خانه های سالمندی مدرن و … را مثمر ثمر دانست.

مدیر کل بیمه سلامت کردستان بالاترین کانون هزینه در نظام سلامت دنیا را بیمارستان های تخصصی (سطح سه) عنوان کرد و افرود: نظام های سلامت دنیا برای پیشگیری از افزایش هزینه ها، سیاست های مختلفی را طراحی می کنند تا از این طریق انتقال ریسک هزینه را بهبود بخشیده و از تحمیل هزینه های گزاف درمانی جلوگیری کنند.

این مقام مسئول همچنین یادآور شد: در صنعت بیمه هر هزینه ای در کانون یک مثلث است که سه ضلع آن بیمه شده، سازمان بیمه و ارائه دهنده خدمت هستند و هر یک از این ضلع ها تلاش می کنند تا ریسک ایجاد هزینه را به ضلع های دیگر منتقل کنند. بنابراین در این راستا سیاستگذاران و متولیان نظام های سلامت دنیا با استفاده از اهرم های مربوط به شرایط خاص در کشور استفاده کنند.

دکتر اسماعیلی مهمترین این اهرم ها را جهت انتقال ریسک و کاهش هزینه، تامین منابع مالی، نظام پرداخت، سازمان دهی، وضع مقررات رفتار و … عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح تحول سلامت و کاهش فرانشیز پرداختی به بیمه شدگان، افزایش تعرفه ها و افزایش بسته تعهدات خدمات بیمه ای ریسک هزینه به سازمانها بیمه گر منتقل شد که در این راستا ما باید تلاش کنیم با سقف گذاری اعتبارت به پرداخت های خود به مراکز درمانی نظم بخشیم.

منبع: آی هینا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: