کارشناس بیمه:

اولویت‌بندی خدمات در نظام سلامت ضرورت دارد

یک کارشناس بیمه در خصوص لزوم نظام سطح‌بندی و مدیریت مصرف منابع در نظام بیمه‌ای توضیحاتی را مطرح کرد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد رضا تلخابی کارشناس بیمه در ارتباط با مطلبی که در فضای مجازی و به قلم یکی از پزشکان  تحت عنوان «بیمار شدن پس از تکمیل ظرفیت ممنوع؟!» منتشر شده است گفت: تعادل منابع و مصارف از اصول اولیه کلیه بنگاههای اقتصادی در تمامی حوزه ها و از جمله سلامت است و توجه نکردن به آن منجر به بروز و انباشت زیان در طول زمان، همانند آنچه که در طول سالهای اخیر در نظام سلامت کشور اتفاق افتاده است، خواهد شد.

وی افزود:‌ زیان انباشته فوق باعث تاخیر در تامین منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات سلامت و از جمله دستمزد کارکنان مخصوصا پزشکان شده و بر کیفیت ارائه، و رضایت گیرنده و ارائه دهنده خدمات تاثیر به سزایی دارد.

این کارشناس بیمه اظهار داشت: سازمان بیمه سلامت نیز به منظور کاهش اثرات نامطلوب مورد اشاره و همچنین رعایت قانون، که در بخشی از گزارش پزشک محترم نیز به آن توصیه شده، خود را ملزم به رعایت قوانین و از جمله سقف بودجه مصوب خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دانسته و در این راستا حتی قبل از شروع سال جدید تمهیدات لازم برای اجرای صحیح قانون با کمترین عوارض ممکن را آغاز کرده است.
تلخابی معتقد است که مراجعه نامحدود و بدون کنترل مردم (بیمه شده) برای دریافت خدمات سلامت تقریبا در هیچ یک از کشورهایی با نظام سلامت مترقی وجود ندارد.

وی نحوه تاکید کرد: دریافت خدمات سلامت در این کشورها همچون غالب کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا و برخی از کشورهای آسیایی با استفاده از نظام ارجاع و غالبا از طریق پزشک خانواده صورت می گیرد. به بیان دیگر تشخیص آنکه آیا فرد مراجعه کننده به خدمات سلامت از جمله دارو و پاراکلینیک و خدمات تخصصی سرپایی یا بستری نیاز دارد یا خیر توسط پزشک خانواده (و نه توسط بیمار) تعیین می‌شود. بدیهی است که مراجعات اورژانس البته با تشخیص پزشک معالج از مراتب فوق استثناء خواهد بود.

این کارشناس بیمه ادامه داد:‌ در مراجعات غیر اورژانس، خدمات با توجه به ظرفیت و بودجه مراکز ارائه دهنده، تامین و سرریز آن با استفاده از لیست زمان انتظار مدیریت می‌شود.

تلخابی وجود لیست انتظار در گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و در بین ۳۵ کشور عضو را شاهدی بر این ادعا دانست.

وی با بیان چندین مثال از لیست‌های انتظار توضیح داد:‌ زمان انتظار برای دریافت خدمت از زمان ارجاع تا دریافت، به عنوان مثال در مورد عمل کاتاراکت (آب مروارید) به عنوان یکی از شایعترین شاخص ها در این خصوص؛ از ۳۷ روز در هلند تا ۴۶۴ روز در لهستان و به طور متوسط ۱۲۱ روز برای کشورهای عضو متفاوت است. در خصوص دریافت خدمات سرپایی نیز سپری شدن  چندین ماه زمان انتظار ضروری است. البته در مورد خدمات سرپایی نیز موارد اورژانس به تشخیص پزشک معالج استثناء خواهد بود.

تلخابی تاکید داشت: از واژه‌هایی همچون جیره بندی (Rationing) و اولویت بندی (Priority setting) در حوزه سلامت، که از الزامات کارآ بودن نظام سلامت است، ابتدا توسط کشورهای با درآمد بالا که قاعدتا امکان اختصاص منابع بیشتری برای سلامت دارند، مورد استفاده قرار گرفت و نه کشورهای با درآمد پایین، که این خود ریشه در مفاهیم اولیه علم اقتصاد و از جمله اقتصاد سلامت، یعنی تخصیص منابع محدود به نیاز های نامحدود حتی برای کشورهای دارای منابع مالی نسبتا خوب دارد.
وی آشنایی با مفاهیم فوق را برای مدیریت کارآ و اثربخش منابع ضروری دانست و گفت: امیدوارم این مسئله در برنامه تحول آموزش حوزه سلامت به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان گفت:‌ سازمان بیمه سلامت ضمن استقبال از نظرات و پیشنهادات کاربردی و عملی (واحتمالا جایگزین) کلیه ذینفعان حوزه سلامت، امیدوار است بتواند با تعامل و همکاری یکدیگر بر مشکلات و چالش های پیش رو فائق آید.

منبع: فارس

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: