مجری طرح گندم:

امسال در تولید گندم خودکفا هستیم و نیاز کشور از تولیدات داخلی تأمین می‌شود

مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون نزدیک به ۳ میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان کشور خریداری شده است.

به گزارش عیارآنلاین، اسماعیل اسفندیاری‌پور در بازدید از مزارع گندم و کلزا شهرستان بوئین زهرا افزود: تاکنون بیشترین خرید گندم مربوط به استان‌های خوزستان، گلستان، فارس بوده و پس از آن استان های کردستان و کرمانشاه اضافه می شود.
وی با اشاره به اهمیت گندم به عنوان محصول
استراتژیک کشور اظهار داشت: امسال در تولید گندم خودکفا هستیم و نیاز به واردات
نداریم و نیاز کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شود.
اسفندیاری‌پور تصریح کرد: همچنین تاکنون ۱۵۰ هزار تن بذر گندم برای سال
زراعی آینده خریداری شده است.
به گفته وی؛ کل سطح زیر کشت گندم در اراضی کشاورزی کشور ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار است که از این میزان ۲ میلیون هکتار گندم آبی و ۳ میلیون و ۸۰۰
هزار هکتار گندم دیم است .

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: