۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰

افزایش جمعیت مجردان مادام‌العمر

براساس گزارش وزارت کار، «نسبت تجرد قطعی» در ۵ دهه گذشته برای هر دو گروه زنان و مردان افزایش قابل توجهی یافته است و از طرفی دیگر سطح نسبت تجرد قطعی زنان از مردان پیشی گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از بحران های پیشروی کشور افزایش سن ازدواج است که طبق آمارها در چندین سال گذشته این سن روند صعودی در کشور پیدا کرده است. با بررسی قوانین و سیاست های کشور درمی‌یابیم که در این حوزه نیازمند قوانین کارآمدتر و تسهیل کننده امر ازدواج هستیم.
علاوه بر نادیده گرفتن این بحران توسط اکثر مسئولین مربوطه، برخی نیز درصدد آن هستند که با الگوبرداری از جوامع غربی میانگین سن ازدواج را افزایش داده و مانع از ازدواج‌های سنین پایین‌تر از سن میانگین شوند. بطوری‌که برخی اعضای فراکسیون زنان مجلس مدت طولانی است که در حال تلاش هستند تا ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را بصورت قانونی ممنوع کنند!

افزایش سن ازدواج در یک جامعه ضررهای جبران ناپذیری چون کاهش نرخ باروری و در پی آن کاهش و پیری جمعیت را در پی دارد. مقام معظم رهبری نیز بارها به تبعات کاهش جمعیت در کشور اشاره و هشدار دادند با این حال مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس برنامه‌ مشخصی نداشته و اقدام سازنده‌ای در خصوص کاهش میانگین سن ازدواج انجام نداده‌اند.

مرکز آمارو اطلاعات راهبردی وزارت‌ کار گزارشی را درخصوص وضعیت «شاخص تجرد قطعی» کشور ارائه کرده است. اين شاخص معرف نسبت كساني است كه هرگز ازدواج نمي‌كنند .طبق این گزارش سن تجرد قطعی براي زنان حدود ۴۵ سالگي و براي مردان حدود ۵۰ سالگي است. این بدان معناست که زنانی که محدوده سن ۴۵ سال و مردانی که در محدوده سن ۵۰ سال مجرد مانده‌اند، احتمال ازدواج آن‌ها نزدیک به صفر است.

بر مبنای گزارش وزارت‌کار، در دهه‌های گذشته سرعت رشد «نسبت تجرد قطعی» برای زنان به میزان قابل توجهی بیشتر از مردان بوده است. در مجموع درخصوص تفاوت روند «نسبت تجرد قطعی» برای زنان و مردان، ۵ دهه گذشته را می‌توان به دو بازه زمانی متفاوت تقسیم کرد. بازه اول از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۷۵ بوده که در آن نسبت تجرد قطعی برای زنان و مردان روند ملایم و کم رشدی را تجربه کرده است. بازه دوم از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۵ بوده که «نسبت تجرد قطعی» برای هر دو گروه زنان و مردان روند صعودی با رشد قابل توجه را تجربه کرده است.راساس گزارش وزارت کار، «نسبت تجرد قطعی» در ۵ دهه گذشته دو دوره متفاوت را تجربه کرده است. دوره اول سه دهه «۱۳۷۵-۱۳۴۵» بوده که در آن رشد شاخص برای هر دو گروه زنان و مردان ملایم بوده، اما سطح شاخص برای مردان بیشتر بوده است. دوره دوم دو دهه منتهی به سال ۱۳۹۵ بوده که رشد نسبت تجرد قطعی برای هر دو گروه زنان و مردان افزایش قابل توجهی یافته و از طرفی دیگر سطح نسبت تجرد قطعی زنان از مردان پیشی گرفته است.

در مجموع کل جمعیت در محدوده سنی ۴۵ تا ۴۹ سال ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۴ میلیون و ۸۳۳ هزار نفر بوده است. از این تعداد حدود ۱۷۱ هزار نفر آن هرگز ازدواج نکرده‌اند. به این معنی که حدود ۵/ ۳ درصد از کل جمعیت در این محدوده سنی هرگز ازدواج نکرده‌اند. نسبت جمعیت هرگز ازدواج نکرده در این سن برای مردان حدود ۷/ ۲ درصد و برای زنان حدود ۳/ ۴ درصد بوده است.

درخصوص محدوده سنی بالای ۵۰ سال، کل جمعیت ایران در این محدوده در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است که از این تعداد حدود ۲۱۹ هزار نفر آن هرگز ازدواج نکرده‌اند. به این معنی که نسبت افرادی که در این محدوده سنی هرگز ازدواج نمی‌کنند حدود ۵/ ۱ درصد است. این نسبت برای مردان حدود ۱/ ۱ درصد و برای زنان حدود ۸/ ۱ درصد بوده است.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: