مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون: ۳۹ هزار واحد مسکن مهر تعاونی تا پایان سال تحویل داده می شوند

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه از مجموع حدود ۸۴۳ هزار واحد مسکن مهر ساخته شده در قالب تعاونی، ۷۴۱ هزار واحد به متقاضیان تحویل شده از واگذاری ۳۹ هزار و ۶۰۰ واحد تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین،  یکی از روش هایی که در فرآیند اجرای پروژه های مسکن مهر به کار گرفته شد استفاده از ظرفیت تعاونی ها برای مشارکت در اجرای این پروژه ها بود، به طوری که در زمان اجرای طرح مسکن مهر ، یکی از بیشترین درخواست های تاسیس شرکت های تعاونی بود.

اما بعضا تخلف برخی از موسسین این تعاونی ها باعث شد برخی از این تعاونی ها با مشکلاتی مواجه شوند و برخی از پروژه های مسکن مهر این نوع از تعاونی ها بلاتکلیف بماند.

در همین زمینه یعقوب رستمی  با تشریح آخرین وضعیت پروژه های تعاونی های مسکن مهر ، گفت: مجموع پروژه های مسکن مهر حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است که یک سوم از این واحدها یعنی حدود ۸۴۳ هزار واحد در قالب تعاونی های مسکن مهر ساخته شده اند.

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از ابتدای اجرای پروژه مسکن مهر تا کنون بالغ بر ۷۴۱ هزار و ۱۹۰ پروژه به متقاضیان واگذار شده است، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۱ هزار و ۶۲۰ پروژه مسکن مهر که در قالب تعاونی ها ساخته شده اند به متقاضیان تحویل نشده است.

وی درباره تعیین تکلیف پروژه های تعاونی های مسکن مهر نیز گفت: از تعداد بالغ بر ۱۰۱ هزار و ۶۲۰ واحد مسکن مهر ی که توسط تعاونی های مسکن مهر ساخته شده و هنوز به متقاضیان واگذار نشده است ۳۹ هزار و ۶۰۰ واحد در مرحله بیش از ۸۰ درصد فیزیکی قرار دارند که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال مشروط بر تکمیل آورده از سوی متقاضیان واگذار می شود.

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه پروژه های مسکن مهر تعاونی از نظر ساخت و تحویل نسبت به پروژه های غیرتعاونی از شرایط بهتری برخوردارند، گفت: علاوه بر این، تعداد پرونده های دارای مشکلات حقوقی تعاونی های مسکن مهر ، کمتر از مشکلات پروژه‌های مسکن مهر غیرتعاونی است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکلات حقوقی برخی تعاونی های مسکن مهر ، ادامه داد: از مجموع واحدهای مسکن مهر واگذار نشده در قالب تعاونی های مسکن مهر ، حدود ۶۲ هزار واحد مسکونی دارای مشکلات حقوقی هستند.

رستمی گفت: تخلفات اعضای هیأت مدیره تعاونی یا کم کاری در فرایند اجرای پروژه ها از جمله مشکلات حقوقی تعاونی های مسکن مهر هستند.

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: وظیفه وزارت تعاون رسیدگی به ارکان بازرس، مجمع و هیأت مدیره تعاونی ها است و کم کاری و تخلفات اعضای هیأت مدیره این تعاونی ها باید در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

منبع:هیبنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: