معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری:

از بستر مساجد به منظور ترویج بسته‌های آموزشی خانواده بهره خواهیم برد

ابتکار: معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در تلاش است از سازمان‌های مردمی برای این آموزش‌ها استفاده کند. نشستی در همین رابطه در شورای فرهنگ عمومی در خصوص استفاده از ظرفیت این‌گونه نهادهای مردمی برگزار شد، برنامه‌ای را نیز داریم، بحث‌هایی چون برنامه‌های زندگی، حقوق، مقابله با خشونت در یک بسته آموزشی برای خانواده‌ها اجرا شود از بستر مساجد نیز برای توسعه و ترویج این بسته آموزشی استفاده خواهیم کرد.

به گزارش عیارآنلاین، معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در مورد استفاده از بستر مراکز محلی همچون مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نسبت به بحث آموزش در خصوص مسایل خانوادگی از جمله موارد مبارزه با کودک آزاری از سوی این معاونت گفت: معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در تلاش است از سازمان های مردمی برای این آموزش ها استفاده کند.

وی با بیان اینکه نشستی در همین رابطه در شورای فرهنگ عمومی در خصوص استفاده از ظرفیت این گونه نهادهای مردمی برگزار شد، افزود: برنامه ای را نیز داریم، بحث هایی چون برنامه های زندگی، حقوق، مقابله با خشونت در یک بسته آموزشی برای خانواده ها اجرا شود

ابتکار تاکید کرد: از بستر مساجد نیز برای توسعه و ترویج این بسته آموزشی استفاده خواهیم کرد.

منبع: معاونت زنان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: