پزشکان خانواده هسته اصلی تحول در سلامت ترکیه هستند

پروژه کشوری تحول در سلامت که در اجرای آن پزشکان خانواده هسته اصلی تحول در سلامت بودند؛ درسال ۲۰۰۵ برای ارائه مراقبت اولیه بیماران توسط پزشکان خانواده در ترکیه آغاز شد.

به گزارش عیارآنلاین، اجرای موفق این پروژه در کشور توانست منجر به کاهش هزینه های درمانی در کشور ترکیه شود.

این گزارش حاکی است؛ در آغاز اجرای طرح مذکور تعداد پزشکان خانواده کمتر از نیاز جامعه بود؛ به همین دلیل پزشکان عمومی با گذراندن یک دوره آموزشی فشرده ۱۰ روزه می توانستند اطلاعات خود را ارتقاء داده و همگام با پزشکان خانواده به بیماران خدمت رسانی کنند.

لازم به ذکر است این عملکرد دولت رضایت مندی مطلوبی را به وجود آورد و همچنین دولت در این راستا تمامی پرداخت های خود به پزشکان خانواده خصوصی را متوقف کرد که انجام این عمل موجب شد تا بسیاری از پزشکان خانواده که ارائه دهنده اصلی خدمات مراقبت های درمانی در ترکیه بودند بیکار شوند و ارائه خدمت خود را متوقف کنند.

این گزارش می افزاید: از آنجائیکه ارزش طرح تحول در اجرای به موقع آن است و برای رسیدن به این هدف پزشکان خانواده نیز به عنوان هسته اصلی این طرح مطرح می باشند؛ ترکیه با اجرای این عملکرد توانست خدمات درمانی مراقبت های پزشکی خود را کنترل کرده تا تمامی خدمات از طریق پزشکان خانواده ارائه گردد.

پزشکی خانواده در کشور ترکیه یک رشته دانشگاهی، علمی و بر اساس ارائه مراقبت های اولیه درمانی و مبتنی بر پژوهش است که به راحتی نمی توان آن را از طریق آموزش پزشکی استاندارد به دست آورد؛ بنابراین ترکیه در راستای رسیدن به مقوله تحول در سلامت سعی در آموزش حرفه ای این پزشکان کرده و تلاش می کند تا تمام خدمات درمانی خود را برای رسیدن به نتیجه مورد انتظار تنها از این طریق به عموم جامعه ارائه دهد.

منبع: آی هینا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: