مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران:

یکی از اولویت‌های سازمان در سال جاری رعایت سقف اعتبارات است

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، یکی از اولویت های سازمان متبوعش در سال جاری را، رعایت سقف اعتبارات عنوان کرد.

به گزارش عیارآنلاین، طاهر موهبتی بر مدیریت صحیح  منابع و مصارف تاکید کرد و گفت: زیان انباشته سازمان در سال ۹۵ ، ۲۵۷ برابر ارزش ثبت شده سرمایه اولیه سازمان بوده است به نحوی که  اگر اوراق چاپ نمی‌شد، با ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه می‌شدیم.

وی ادامه داد: در زمینه مدیریت هزینه از طریق گایدلاین‌ها، پروتکل‌ها، راهنماهای بالینی و نظام ارجاع اقداماتی شروع شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

موهبتی، رعایت سقف اعتبارات را یکی از تصمیمات مهم سازمان بیمه سلامت در سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: برابر قانون ایجاد تعهد جدید مازاد بر اعتبارات، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود. باید توجه داشت که مدیریت هزینه به تدبیر نیاز دارد و برای رسیدن به این هدف لازم است که با دانشگاه‌ها و پزشکان تعامل صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید خودمان را برای تحولی بزرگ در بیمه سلامت آماده کنیم، افزود: در صورت تحقق کامل استحقاق سنجی و حذف دفترچه در بخش سرپایی و بستری، شاهد ارتقای کیفیت خدمات و مدیریت مطلوب‌تر منابع و مصارف در حوزه سلامت خواهیم بود.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: