وزیر رفاه:

روستاییان می‌توانند با ماهی ۲۰ هزار تومان خود را بیمه کنند

ازآنجایی‌که بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مشمول مستمری‌بگیری و ازکارافتادگی می‌شوند روستائیان و عشایر می‌توانند با کمترین هزینه یعنی حداقل ماهیانه ۲۰ هزار تومان، خود را بیمه کنند و دولت با پرداخت نزدیک به ۷۰ درصد حق بیمه روستائیان و عشایر، پرداخت بخش اعظم این بیمه را بر عهده دارد.

به گزارش عیارآنلاین، علی ربیعی گفت: سیاست دولت، بیمه کردن زندگی سالمندی در مناطق روستایی و عشایری است تا دوران سالمندی آن ها با فقر همراه نباشد.

وی گفت: از آنجایی که بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مشمول مستمری بگیری و از کار افتادگی می شوند روستائیان و عشایر می‌توانند با کمترین هزینه یعنی حداقل ماهیانه ۲۰ هزار تومان، خود را بیمه کنند و دولت با پرداخت نزدیک به ۷۰ درصد حق‌بیمه روستائیان و عشایر، پرداخت بخش اعظم این بیمه را برعهده دارد.

ربیعی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد کل جامعه هدف، بیمه شده روستایی و عشایری داریم و برای جذب ۷۰ درصد باقی مانده نیاز به کار بیشتری وجود دارد.

وی همچنین یکی دیگر از سیاست های دولت را اتصال بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری عنوان کرد.

منبع: فارس

برچسب‌ها:

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: