رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

افزایش بوروکراسی نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی

پورقاضی پیرامون لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام درستی نیست. در کشوری همچون ژاپن که به لحاظ صنعتی و تجاری سرآمد است، وزارتخانه‌های صنعت، بازرگانی و اقتصاد به صورت واحد و تجمیع شده هستند. با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به جز اینکه یک سری ساختمان جدید، ساختار جدید، مدیرکل جدید و سربرگ جدید ایجاد شود عایدی دیگری نخواهد شد.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، پیرامون لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام درستی نیست. موافقان تفکیک استدلال می‌کنند وزارت صنعت برای بازرگانی کاری نکرده است و هرچقدر امتیاز بوده برای بخش صنعت داده است. به همین دلیل احساس می‌کنند این وزارتخانه حامی آن‌ها نیست و به دنبال تفکیک هستند.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که وزارت صنعت نه تنها برای بخش بازرگانی کاری نکرده است بلکه برای صنعت و معدن هم کار قابل توجهی انجام نداده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل اصلی وزارت صنعت چارت سازمانی ناکارامد آن است گفت: در کشوری همچون ژاپن که به لحاظ صنعتی و تجاری سرآمد است، وزارتخانه صنعت، بازرگانی و اقتصاد به صورت واحد و تجمیع شده هستند.

وی ادامه داد: با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به جز اینکه یک سری ساختمان جدید، ساختار جدید، مدیرکل جدید و سربرگ جدید ایجاد شود چیز دیگری حاصل نخواهد شد.

پور قاضی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی منجر به افزایش بور,کراسی خواهد شد گفت: دولت بجای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب، سیاست‌های توسعه اقتصادی وزارتخانه‌ها را اصلاح کند و همچنین با دیپلماسی اقتصادی بازارهای صادراتی را افزایش دهد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در پایان تصریح کرد: به اعتقاد بنده ادغام وزارت صنعت،معدن و تجارت باید پایدار بماند چراکه تولید و بازرگانی نیازمند یک متولی واحد است. البته ساختار وزارتخانه فعلی نیازمند اصلاح درونی است.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: