۱۹ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲

نقش FATF در مذاکرات ایران با اروپا برای حفظ برجام

پس از خروج ترامپ از برجام، مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ این توافق بدون حضور آمریکا آغاز شده است. در این بین اروپا با ارئه بسته سیاستی به رعایت استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF) برای اصلاحات در نظام مالی و بخش بانکی ایران تاکید کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، پس از اجرای برجام، اروپا به دنبال اجرای موثر برنامه اقدام FATF، به منظور سرمایه گذاری در ایران بود. امری که حدود دو ماه بعد از توافق هسته‌ای در «استراتژی جدید اروپا در قبال ایران بعد از توافق هسته‌ای[۱]» ذکر شد. هدف از این کار نیز، افزایش شفافیت درون نظام مالی ایران برای کاهش ریسک پولشوئی و تامین مالی تروریسم، بود. در این گزارش تاکید شده بود که افزایش تجارت با ایران می‌­تواند به افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخی افراد غیرمنتخب (نهادهای تحریمی) منجر شود. بنابراین اروپا از ایران می‌خواهد که با عمل به توصیه‌های FATF، محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری را پدید آورد.

این امر در مواضع مختلف اروپایی‌­ها دیده می‌­شود، به عنوان مثال مدیر بخش خدمات مالی شرکت KPMG آلمان در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا می­گوید: «برای داشتن شرکای تجاری موثر نیاز دارید که حجم زیادی از اطلاعات صحیح از کلیت اقتصاد و زیرشاخه های استراتژیک آن برای طرف‌های خارجی شکل دهید تا گام اول که به جذب سرمایه گذاری منجر می شود برداشته شود».[۲]

مسئول بخش ایران در پروژه چشم‌انداز ایران در اتحادیه اروپا نیز در این زمینه می­گوید: «تاسیس خدمات بانکداری که به خوبی کار کند کلیدی است تا ایران از طریق آن وارد بازار بین‌المللی شود و باید اعتماد بانک‌های اروپایی جلب شود که در این مورد بحث شفافیت بسیار اثرگذار است. چالش‌هایی وجود داشته و ایران باید در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی همکاری کند که تمام این‌ها پارامترهای کلیدی برای بهبود فضای کسب و کار هستند. ما در اقدامات اصلاحی ایران را یاری کردیم و در ماه‌های آینده پیشبرد FATF بسیار مهم خواهد بود و باید موانع را برطرف کرد و شفافیت و حاکمیت قانون جایگزین شود».[۳]

سفیر آلمان در تهران نیز برای پیوستن کامل و حقیقی‌..تر ایران به جامعه اقتصادی جهان می­‌گوید: «باید موضوع FATF به صورت کامل حل شود و امیدواریم در فرصت باقی مانده تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ ایران بتواند مسائل باقی مانده را نیز حل و فصل کند».[۴]

پس از خروج ترامپ از برجام، مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ این توافق بدون حضور آمریکا آغاز شد. از سوی دیگر گروه بین‌المللی بحران طبق گزارشی که در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ منتشر کرد، برای حفظ ایران در برجام، به اروپا دو بسته سیاستی را پیشنهاد م‌ی­کند. این گروه پس از توضیح چارچوب پیشنهادی، می‌گوید که حتی در صورت توافق بر سر چنین چارچوبی نیز ایران نمی‌تواند از مکانیزم بانکی اشاره شده در این بسته به شکل مناسب بهره‌مند شود مگر این که گام‌های لازم برای اصلاحات در نظام مالی و بخش بانکی خود که رعایت استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF) است، را عملیاتی کند.[۵]

اما عمل به این توصیه­‌ها، تبعات خطرناکی برای امنیت ملی و منافع ملی کشور در پی خواهد داشت، چرا که اجرای کامل برنامه اقدام، ب.اعث تولید اطلاعات دقیق درباره افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آن‌ها و انتشار این اطلاعات گردیده و موجب افزایش شکنندگی اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا می‌شود. ادامه این روند جامعه را که پس از اجرای برجام به دو بخش «تحریمی» و «غیرتحریمی» تقسیم شده است، به سوی دو قطبی و افزایش شکاف میان این دو بخش سوق می‌­دهد و بخش غیرتحریمی برای فرار از اقدامات تحریمی آمریکا و بهره‌مندی از فضای غیرتحریمی، ارتباط خود با بخش دیگر را به‌طور فزاینده کاهش داده و نوعی «خودتحریمی» رخ خواهد داد.

اروپا به عنوان ناجی برجام، اجرای کامل برنامه اقدام FATF را پیش‌­شرط همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام قرار داده است و به دلیل اشتیاقی که در طرف ایرانی برای حفظ برجام وجود دارد، دولت به دنبال پذیرش این پیش‌­شرط و تصویب لوایح چهارگانه در مجلس است. درحالی که اگر ادامه برجام بدون آمریکا و با اروپا معنایی داشته باشد، اجرای برنامه اقدام FATF و ایجاد شفافیت برای طرف اروپایی در این فضا معنایی نخواهد داشت. هنگامی که پس از ۱۸۰ روز تحریم­‌ها بازگردد، حدود ۶۰۰ فرد و نهاد به لیست تحریمی (SDN) باز خواهند گشت و این لیست در مجموع شامل حدود ۸۵۰ فرد و نهاد ایرانی خواهد شد که نهادها و بانک­‌های اصلی و تقریبا همه فضای اقتصادی کشور را در بر می‌­گیرد. اگر اروپا می­‌خواهد با ایران در برجام بدون آمریکا همکاری کند، به معنای اراده اروپا برای ایستادگی در مقابل تحریم­‌های آمریکاست که در این صورت نیازی به اجرای استانداردهای FATF نیست. در واقع اجرای استانداردهای FATF هنگامی معنادار خواهد بود که دو گروه تحریمی و غیرتحریمی در داخل ایران وجود داشته باشند و اروپایی ها برای تفکیک این دو نیاز به استانداردهای FATF داشته باشند، اما هنگامی که تقریبا تمامی نهادهای ایران مورد تحریم قرار گرفته باشند، اروپا برای همکاری با ایران نیازی به این استانداردها نخواهد داشت. بنابراین سراب FATF که از سوی اروپا به ایران نشان داده می‌­شود، فریبی بیش نیست برای اینکه ایران تا نشست ژوئن (تیرماه) همه تعهدات باقی مانده از برنامه اقدام را اجرایی کند.

 

[۱] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0286+0+DOC+XML+V0//EN

[۲] http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293634&Language=1

[۳] http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=293629&Language=1

[۴] https://www.mehrnews.com/news/4283860

[۵] https://www.crisisgroup.org/fa/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/185-how-europe-can-save-iran-nuclear-deal

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: