مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی:

میزان بیکاری زنان روستایی تا ۳.۲ درصد کاهش یافت

سلجوقی: طرح ارتقای توانمندی‌های زنان روستایی با هدف کاهش بیکاری زنان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی آنان اجرا شده است. اجرای این طرح سال نخست در ۵۰ روستا، سال دوم در ۱۰۰ روستا و امسال در ۱۰۰ روستای دیگر اجرایی شده و توانمندسازی زنان ۱۵ تا ۳۵ ساله را دنبال می‌کند. با اجرای این طرح میزان بیکاری این قشر در استان تا پایان پارسال ۳.۲ درصد کاهش یافت.

به گزارش عیارآنلاین،  مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: با اجرای طرح ارتقای توانمندیهای زنان روستایی میزان بیکاری این قشر در استان تا پایان پارسال ۳.۲ درصد کاهش یافت.

فرشته سلجوقی افزود: طرح ارتقای توانمندیهای زنان روستایی با هدف کاهش بیکاری زنان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی آنان اجرا شده است. اجرای این طرح سال نخست در ۵۰ روستا، سال دوم در ۱۰۰ روستا و امسال در ۱۰۰ روستای دیگر اجرایی شده و توانمندسازی زنان ۱۵ تا ۳۵ ساله را دنبال می کند.

وی ادامه داد: خراسان رضوی دارای بیشترین روستا در بین استانهای کشور است و چرخ اقتصاد روستا به دست پرتوان زنان کارآفرین می چرخد. تقویت مشاغل جوار مزرعه و مشاغل خانوادگی می تواند به اقتصاد روستا کمک شایانی کند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: در طرح ارتقای توانمندی زنان روستایی دستگاههای اجرایی متولی دایره انجام اقدامات و اختصاص امکانات خود را در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و آموزشی به زنان و دختران هدف افزایش می دهند.

وی افزود: این طرح در خراسان رضوی با کمک ۱۷ دستگاه اجرایی همکار به اجرا درآمده و اقدامات این دستگاهها توسط مجمع مشورتی زنان شهرستانها و فرمانداران قابل اندازه گیری و نظارت است.

سلجوقی ادامه داد: در چارچوب طرح ارتقای توانمندی زنان روستایی تلاش شده در مساله اشتغال به بازارشناسی، بازاریابی، بازارسازی توسط زنان که مغفول واقع شده کمک شود و این مهم از طریق در کنار هم قرار دادن دستگاههای اجرایی متولی برای همسو کردن اقدامات و امکانات در حوزه زنان انجام گرفته است.

خراسان رضوی ۲۸ شهرستان، ۷۰ بخش و ۲ هزار و ۵۴۰ روستا دارد. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت زنان روستایی این استان ۸۵۰ هزار نفر است.

منبع: معاونت زنان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: