مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین:

حذف مهر طلاق کاملاً صوری است

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: به دنبال قانون حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه، سامانه ای برای ثبت طلاق ایجاد می‌شود و حذف مهرطلاق کاملا صوری است.

به گزارش عیارآنلاین، معصومه مردایان اظهار داشت: حذف واژه طلاق صرفا یک حذف کاغذی است تا امنیت روانی زنان مطلقه در جامعه افزایش یابد و همینطور با توجه به اینکه طلاق به صورت رسمی صورت می‌گیرد و در ثبت احوال مدارک آن موجود است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از ایجاد سامانه‌ای برای ثبت طلاق خبر داد و گفت: حذف مهر طلاق از شناسنامه بانوان مطلقه به دلیل ایجاد امنیت برای آنها در مراجعه به ادارات، نهادهای اجتماعی و دریافت خدمات از آنهاست، ولی طلاق آنها در سامانه طلاق ثبت می‌شود.

وی تاکید کرد: حذف مهر طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به هیچ وجه فریبکاری  و کتمان به حساب نمی‌آید چرا که هر فردی قبل از ازدواج، خواه ناخواه باید به این سامانه مراجعه کند.

مرادیان با توجه به اینکه نگاه منفی جامعه به زنان مطلقه یک معضل مزمن تاریخی است، قانون حذف واژه طلاق را یک عمل سطحی و گذرا تلقی کرد و افزود: باید مشکل به صورت زیربنایی حل شود و فرهنگ سازی در این زمینه در جامعه صورت بگیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به اینکه ۱۱ درصد طلاقها در همان سال اول بعد از ازدواج صورت می‌گیرد و زنان مطلقه معمولا بعد از طلاق عواقب حضور در خانواده پدری را نمی‌پذیرند و نیازمند شغل و تامین مالی هستند عنوان کرد حذف واژه طلاق موجب می‌شود در بازار کار نگاه منفی و ابزاری کارفرما به زنان مطلقه کاهش یابد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری همچنین از حذف شناسنامه در آینده خبر داد و افزود: وجود یک سامانه برای ثبت طلاق ضروری است.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: