۱۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۲
رئیس سازمان بهزیستی کشور:

۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از این آمار ۵۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند.

به گزارش عیارآنلاین، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: دولت در سال جاری مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان برای بیمه شدن زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور اختصاص داده است.

وی در ادامه تصریح کرد: آیین نامه اجرایی بیمه زنان سرپرست خانوار در سال جاری در دست تهیه و تدوین است و به زودی به کار گروه‌های مربوطه اعلام و سپس به فراخور بودجه اجرایی می‌شود.

۵۵ هزار زن سرپرست خانوار بیمه اجتماعی روستایی دارند

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از این آمار ۵۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند.

محسنی بندپی در ادامه یادآور شد: از آمار فوق ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار دیگر نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و از مزایای بیمه استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: حق بیمه زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش بهزیستی هستند، به طور کامل توسط سازمان بهزیستی کشور و دولت با مشارکت یکدیگر تامین می‌شود.

منبع: افکارنیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: