معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران:

اثربخشی حوزه سلامت با تجمیع بیمه‌ها افزایش پیدا می‌کند

ادیانی گفت: کاهش تقسم‌بندی در بودجه جاری و تجمیع صندوق‌ها در حوزه سلامت و همچنین ارائه خدمات باعث افزایش اثربخشی می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، سید مرتضی ادیانی معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران به راهکارهای اثربخشی سیستم‌های سلامت اشاره کرد و گفت: همه کشورها برای افزایش اثربخشی سیستم‌های سلامت می‌توانند اقدامات بسیار زیادی انجام دهند در نتیجه با آزاد کردن منابع می‌توان در جهت پوشش بیشتر مردم، خدمات و یا هزینه‌ها از آن استفاده کرد.

وی ادامه داد: برخی از این اقدامات در یک حوزه خاص از نظام سلامت، مانند دارو با هدف افزایش اثربخشی دنبال می‌شود. اقدامات دیگر به طور خاص بر چگونگی تامین مالی بخش سلامت و ارائه‌دهندگان خدمات تاکید دارد.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: همه کشورها در هنگام ارائه و یا خرید خدمات سلامت می‌‌توانند با در نظر گرفتن تحقیقات راهبردی بیشتر، نیم نگاهی به بهبود بهره‌وری داشته باشند. به عنوان مثال تصمیم بگیرند چه خدماتی را بر اساس اطلاعات نیاز جمعیتی خرید کنند و پرداخت به تامین‌کنندگان خدمات مبتنی بر عملکرد، اطلاعات هزینه‌ای، کیفیت خدمات و اثربخشی آنها باشد.

ادیانی تاکید کرد: همه مکانیسم‌های پرداخت به تامین‌کنندگان خدمات دارای نقاط قوت و ضعف است اما لازم است به پرداخت هزینه در ازاء خدمت توجه ویژه کرد، چرا که باعث تشویق ارائه خدمات به آن دسته از افرادی می‌شود که قادر به پرداخت و یا کسانی که تحت پوشش صندوق‌های تجمیع هستند؛ در حالی که به آن دسته از افراد که قادر به پرداخت نیستند، حداقل خدمات ارائه می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: کاهش تقسم‌بندی در بودجه جاری و تجمیع صندوق‌ها در حوزه سلامت و همچنین ارائه خدمات باعث افزایش اثربخشی می‌شود.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هیچ شواهدی دال بر کارایی کمتر یا بیشتر تسهیلات بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در حوزه سلامت وجود ندارد. مدیریت موثر از طریق تدوین قوانین و حصول اطمینان از اجرایی شدن آنها کلید اصلی بهبود کارایی و مساوات است.

نقش خیرین در افزایش اثربخشی حوزه سلامت

ادیانی در پایان به نقش خیرین در افزایش اثربخشی در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: خیرین می‌توانند از طریق کمک به توسعه مالی موسسات داخلی و تجمیع صندوق‌های ارائه خدمات مشارکت داشته باشند و همچنین کشورهای استفاده کننده از این کمک‌ها ملزم به ارائه گزارش در مورد چگونگی مصرف این منابع هستند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: