محمدرضا درگاهی به سمت رئیس سازمان حفظ نباتات منصوب شد

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی به سمت رئیس سازمان حفظ نباتات منصوب شد.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی به سمت رئیس سازمان حفظ نباتات منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به وظایف حاکمیتی سازمان و نقش آن در ارتقا سلامت عمومی جامعه، امیدوارم با بهره گیری از توان علمی نیروهای متخصص و متعهد سازمان در ردیابی، پایش، مراقبت و استفاده بهینه از سموم،مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی، ساماندهی مدیریت قرنطینه نباتی و تولید محصول سالم و ترویج تولید محصول ارگانیک اقدام نمایید.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: