۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۴

تبعات تک فرزندی/ موشن‌گرافی

تک فرزندی که در خانواده‎های ایرانیان مرسوم شده است دارای تبعات و آفت هایی برای خانواده است که در این موشن گرافی زیر به بخشی از آن‌ها اشاره شده است.

به گزارش عیارآنلاین، تک فرزندی که در خانواده‌های ایزانیان مرسوم شده است دارای تبعات و آفت‌هایی برای خانواده است که در موشن گرافی زیر به بخشی از آن‌ها اشاره شده است.

 

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: