اولین جلسه وزارت ورزش و جوانان با مسئولین سازمان بهزیستی برای همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی ازدواج برگزار شد

اولین جلسه وزارت ورزش و جوانان با مسئولین سازمان بهزیستی کشور در خصوص همکاری‌های مشترک در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی ازدواج و خانواده ویژه جوانان در سراسر کشور و نحوه تعامل در خصوص مراکز مشاوره برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نخستین جلسه مشترک بررسی نحوه همکاری بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور در خصوص ایجاد هم‌افزایی بین فعالیت‌های دو دستگاه در برگزاری کارگاه‌های آموزشی ازدواج و خانواده برای جوانان سراسر کشور و تعامل در خصوص مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد دستورالعمل برگزاری کارگاه‌های مشترک بین دو دستگاه تهیه و در جهت اجرای بهتر بند ج ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه اقدامات مشترک صورت پذیرد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: