هشدار رهبر انقلاب پیرامون نسخه‌های غربی برای جمعیت ایران:

جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون هم خواهد رسید

رهبر انقلاب فرمودند: « اخیراً دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیسِ خبیث تجویز نسخه هم کرده که ایران برای سی میلیون جمعیّت، خیلی کشور خوبی خواهد بود! چشمتان چهار تا! ان‌َشاءالله این جمعیّت به ۱۵۰ میلیون هم خواهد رسید. »

به گزارش عیار آنلاین مقام معظم رهبری مد ظله العالی در دیدار اخیر با مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی نکاتی را در باب نسخه‌هایی که کشورهای غربی‌ در تلاش هستند تا برای جمهوری اسلامی بپبچند بیان داشتند. ایشان ضمن رد کردن نسخه‌های غربی برای جمعیت فرمودند که «بدانیم نسخه‌های غربی برای ما قابل اعتماد نیستند. من نمی‌گویم به‌کلّی رد کنیم؛ نه، بسنجیم. تسلیمِ بی‌بروبرگردِ نسخه‌های غربی نمی‌شود شد؛ نه در زمینه‌ی اقتصاد، نه در زمینه‌های دیگر مثل مسئله‌ی جمعیّت. قضیّه‌ِی جمعیّت یکی از همان نسخه‌های غربی است» در ادامه ایشان باتوجه به برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی به‌منظورکاهش جمعیت ایران فرمودند «اخیراً دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیسِ خبیث تجویز نسخه هم کرده که ایران برای سی میلیون جمعیّت، خیلی کشور خوبی خواهد بود! چشمتان چهار تا! ان‌َشاءالله این جمعیّت به ۱۵۰ میلیون هم خواهد رسید ».

ایشان باردیگر ضمن تاکید بر غلط بودن ادامه‌ی سیاست‌های تحدید  نسل در زمان پس از انقلاب اسلامی فرمودند: «سیاست‌های جمعیّتی کشور -آنهایی که دنبال میکردیم- سیاست‌های غلطی بود. قبلاً این را من گفته‌ام؛ البتّه اوّلش درست بود؛ شروع درست بود، [ولی] ادامه‌اش درست نبود و غلط بود و ما غفلت کردیم در این زمینه؛ باید جبران بکنیم. » ایشان در همین راستا بیان داشتند که «مشکل اقتصادی کشور هم همین‌جور است؛ با نسخه‌های غربی درست نخواهد شد. تاکنون هم در طول سالهای مختلف هروقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم، از یک جاهایی ضرر کردیم »

پیش از این هم مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود با اشاره به غربی بودن سیاست کاهش‌ جمعیت در کشور فرموده بودند: « فرزندهای بیشتر برای این است که فردای این کشور به همین جوان‌ها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند؛ بایستی خود کشور آن را تأمین کند ».

یکی از بحران‌های پیش‌روی کشور در سال‌های آینده بحران کاهش و پیری جمعیت است. مسئله ای که مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به آن هشدار و تذکرات لازم را عرض کرده‌اند.

پیش از این مقام معظم رهبری در سخنرانی اولین روز از سال ۹۷ در حرم مطهر رضوی نیز برای بار دیگر باتوجه نسبت به این بحران فرمودند: « یکی از امکانات و ظرفیّت‌های مهم، موج جمعیّتی است که بعضی‌ها مخالفند. بعضی‌ها میگویند جمعیّت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشود؟؛ این خطا است. هشتاد میلیون جمعیّت در یک کشور، آبرو برای این کشور است».

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آن روز با غربی دانستن سیاست کاهش جمعیت افزودند: « سیاست تحدید نسل غربی‌ها، امروز گریبان خود آنها را گرفته است و دارد بیچاره‌شان می‌کند؛ می‌خواهند کشورهای اسلامی از جمعیّت‌های زیاد و جوان‌های فعّال و انسان‌های کارآمد برخوردار نباشند.

مرکز آمار ایران نیز به تازگی پیش‌بینی‌هایی را بر اساس عملکرد مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت منتشر کرده است، بدین صورت که بر اساس پیش‌بینی‌های فوق :

سهم جمعیت ٠-١٤ ساله از ٢٤ درصد در سال ١٣٩٦ به ۲۰ درصد در سال ١٤١٥ کاهش خواهد یافت.

طبق این گزارش سهم جمعیت جوان (٢٩-١٥ ساله) از سال ١٣٩٦ تا سال ١٤٠٥ از ۲۴ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و سپس تا سال ١٤١٥ به ۲۲ درصد افزایش می‌یابد.

در این گزارش آمده است که سهم جمعیت میانسال (٦٤-٣٠ ساله) نیز از سال ١٣٩٦ تا سال ١٤٠٥ از ۴۶ درصد به ۴۹ درصد افزایش یافته و سپس تا سال ١٤١٥ به ٤٧.٥ درصد کاهش می‌یابد.

در ادامه‌ی این گزارش اشاره شده است که جمعیت سالمندان ٦٥ ساله و بیشتر از ۶ درصد در سال ١٣٩٦ به ١١ درصد در سال ١٤١٥ افزایش می‌یابد که حاکی از سرعت زیاد حرکت ایرن به سمت پیری جمعیت است.

براین اساس ضروری می‌نماید سیاست های جعیتی کشور به سمت حمایت از افزایش فرزند آوری و تسهیل ازدواج جوانان تغییریابد تا از بحران‌های پیش رو در کشور جلوگیری نماید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: