۱ خرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۰
مدیرکل فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی:

تأمین اجتماعی مکلف به اجرای افزایش مرخصی زایمان نیست

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت سازمان را برای اجرای افزایش ۹ ماهه مرخصی زایمان مکلف نکرده و منابع مالی آن نیز تامین نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، منصور آتشی با بیان اینکه سال ٩٢ با قانون افزایش مرخصی زایمان از ٦ ماه به ٩ ماه مواجه شدیم ، گفت: در اجرای قوانین قید «مکلف» ویا «مجاز» بودن مهم است که برای این مورد در قانون آمده است که به دولت اجازه داده شده است که افزایش مرخصی زایمان را اجرا کند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی ملزم است که مواردی که در قانون تکلیف شده است را اجرا کند.

آتشی گفت: در قانون تامین اجتماعی ، میزان مرخصی زایمان زنان ٦ ماه است و این قانون در حال حاضر در خصوص تمام زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی اجرا می شود ودولت مبنی بر افزایش میزان مرخصی زایمان مصوبه ای داشت که این مصوبه در بخش دولتی و اجرایی از محل منابع خود اجرا می شود ولی در بخش خصوصی از سوی دولت تامین بار مالی انجام نشده و این طرح نیز اجرا نمی شود.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی خود افزایش ٩ ماهه مرخصی زایمان را اجرا نمی کند، اظهار داشت: این طرح تکلیفی به دولت نیست و همچنین دولت سازمان تامین اجتماعی را مکلف نکرده و منابع مالی آن نیز تامین نشده و مورد دیگر اینکه در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است سازمان ها در خصوص اجرا طرح هایی که بارمالی آن تامین نشده مجاز به اجرای آن نیستند.

وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی آماده است به محض اینکه منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح در بودجه سنواتی ردیف بودجه ای داشته باشد،اجرا کند.

آتشی گفت: از سال ٩٢ تا ٩٧ هیچ ردیف بودجه ای از سوی دولت برای تامین منابع افزایش مرخصی زایمان اختصاص نیافته است.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی به دنبال ایجاد رضایتمندی مخاطبان است و هر گونه مطالبه بیمه شدگان را دغدغه خود می دانیم و آن را پیگیری می کنیم.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: