مدیرعامل اتحادیه‌ گیاهان دارویی در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

با تشکیل وزارت بازرگانی رسیدگی به مشکلات کشاورزان کُند خواهد شد

مغازه‌ای با بیان اینکه تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد گفت: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود فرایند استعلام مسائل و مشکلات بخش گیاهان دارویی توسط این وزارتخانه از جهاد کشاورزی طولانی و ناکارامد خواهد بود و می‌تواند زمینه‌‌ای برای نابودی ارقام گیاهی کشور شود.

جلیل مغازه‌ای، مدیرعامل اتحادیه‌ صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده‌های غذایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه کشاورزی عیارآنلاین، پیرامون لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تفکیک وزارت صنعت و بدنبال آن تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ( قانون تمرکز) ملغی خواهد شد.

وی ادامه داد: این درحالی است که قانون تمرکز در چند سالی که از تصویب آن می‌گذرد دارای اثرات مثبت و فراوانی برای کشاورزی ایران بوده است.

مدیرعامل اتحادیه‌ صادرکنندگان گیاهان دارویی با بیان اینکه بازرگانی محصولات کشاورزی امری تخصصی است گفت: اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد. در غیر این صورت مسائل و مشکلات متعددی برای کشاورزی کشور به وجود خواهد آمد.

وی افزود: نمونه آن گیاهان دارویی است که هیچ دستگاه جزء وزرات جهاد کشاورزی نمی‌تواند کار بازرگانی آن را انجام دهد. به اعتقاد بنده اگر وزارت بازرگانی محور فعالیت‌های بازرگانی گیاهان دارویی قرار گیرد بسیاری از ارقام گیاهی ما نابود خواهند شد.

مغازه‌ای با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی منجر به افزایش بورکراسی خواهد شد گفت: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود فرایند استعلام مسائل و مشکلات بخش گیاهان دارویی توسط این وزارتخانه از جهاد کشاورزی طولانی و ناکارامد خواهد بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: